fbpx
Verkkoremontti

Paras korvausilmaventtiili? Korvausilmaventtiilit vertailussa

Markkinoilla on paljon eri korvausilmaventtiilejä, ja sinua varmasti kiinnostaa mikä näistä on paras!

Olemme valikoineet jo lähtökohtaisesti parhaat korvausilmaventtiilit omaan valikoimaamme, mutta mikä näistä on parhaista parhain?

Asetetaan siis vastakkain

Laske korvausilmaventtiilin asennuksen hinta helposti laskurillamme.

Korvausilmaventtiilityypit
ja mikä näistä on paras?

Ensimmäisenä, lähdettäessä hakemaan parasta korvausilmaventtiiliä, tulee miettiä, että mikä korvausilmaventtiilityyppi on paras. Korvausilmaventtiilejä on kolmea eri tyyppiä eli automaattisesti lämpötilan mukaan säätyviä, lämmittäviä sekä rakoventtiilityyppisiä.

Esittelen alla näiden eroavaisuudet ja mihin tilanteisiin nämä sopivat sekä tietysti oman perustellun valintani parhaaksi korvausilmaventtiilityypiksi.

Automaattisesti säätyvä korvausilmaventtiili

Yleisin korvausilmaventtiilityyppi tällä erää (2023) on lämpötilan mukaan säätyvä korvausilmaventtiili, jota tässä vertailussa edustaa Suomen suosituin korvausilmaventtiili Velco VLR-100 sekä sen kilpakumppani Vilpe Wive 100.

Velco VLR-100

Automaattisesti säätyvä korvausilmaventtiili

Vilpe Wive 100

Automaattisesti säätyvä korvausilmaventtiili

Automaattisesti lämpötilan mukaan säätyvät korvausilmaventtiilit perustuvat fysikaaliseen ilmiöön, jossa lämpötilan muutos saa venttiilin joko aukeamaan tai sulkeutumaan tarpeen mukaan.

Tämä on erittäin hyödyllinen ominaisuus, koska ilman lämpötilan säätöä korvausilmaa tulisi liikaa etenkin kylmällä ilmalla, jolloin huoneilma viilenee aiheuttaen herkästi vedontunnetta.

Käytännössä lämpötilan mukaan säätyvät korvausilmaventtiilit ovat syrjäyttäneet käsin säädettävät korvausilmaventtiilit. Hintaero näissä on tavallisiin korvausilmaventtiileihin verrattuna pieni, mutta käytössä hyödyt lämpötilan säädölle isot, sillä korvausilmaa tulee jatkuvasti sopiva määrä ilman, että sinun tarvitsee säätää mitään.

Isona etuna lämmittäviin korvausilmaventtiileihin verrattuna automaattisesti säätyvillä venttiileillä on, että ne eivät vaadi sähköä toimiakseen vaan toimivat täysin itsestään fysikaaliseen ilmiöön perustuen. Tämä tarkoittaa sinulle käyttäjänä sitä, että korvausilmaventtiilille ei tarvitse vetää mitään sähköjohtoa ja se on täysin äänetön, koska tämän tyyppisissä korvausilmaventtiileissä ei ole puhallinta ääntä tuottamassa.

Lämmittävät korvausilmaventtiilit

Lämmittäviä korvausilmaventtiilejä vertailussa edustaa Finluft FLS20 ja Mobair 2030S.

Mobair 2030S

Lämmittävä korvausilmaventtiili

Finluft FLS20

Lämmittävä korvausilmaventtiili

Lämmittävät korvausilmaventtiilit eivät kuitenkaan nimensä mukaisesti suoraan lämmitä ilmaa, vaan lämmitysvaikutus perustuu näissä olevaan puhaltimeen, joka puhaltaa sisään tulevan korvausilman huoneen yläosaan. Tällöin ilma sekoittuu varmasti lämpimämmän huoneilman kanssa, jolla saadaan varmistettua, että ilma on lämmintä eikä vedontunnetta synnyt.

Tämä on isoin etu verrattuna automaattisesti säätyviin korvausilmaventtiileihin, joissa kyllä pyritään ohjaamaan kylmä ulkoilma kattoa kohden, mutta puhallin ei suoraan puhalla sitä kattoon varmistaen ilman sekoittumisen.

Toisena hyötynä on suuremmat ilmamäärät, jolloin etenkin isoissa tiloissa voidaan yhdelläkin lämmittävällä korvausilmaventtiilillä saada riittävästi ilmaa sisään.

Venttiilien kokonaismäärän kannalta kannattaa kuitenkin huomioida se, että yleensä on järkevää asentaa korvausilmaventtiili jokaiseen asuinhuonetilaan (makuuhuone, työhuone, olohuone), jotta ilmanlaatu saadaan hyväksi pienissäkin huoneissa. Ei voi siis kuitenkaan ajatella, että asennettaisiin selvästi vähemmän korvausilmaventtiilejä käyttämällä lämmittäviä korvausilmaventtiilejä. Lisääntyneestä ilmamäärästä saatava hyöty auttaa lähinnä siihen, jos sinulla on jokin isompi tila esimerkiksi 40 – 60m2 yhdistetty olohuone ja keittiötila, johon riittää kahden tavallisen korvausilmaventtiilin sijasta yksi lämmittävä venttiili.

Rakoventtiilit

Rakoventtiileitä vertailussa edustaa Biobe VS 60 sekä Fresh 40, jotka ovat suosituimmat rakoventtiilimallit.

Biobe VS

Rakoventtiili, joka toimii korvausilmaventtiilinä

Fresh 32 ja 40

Rakoventtiili, joka toimii korvausilmaventtiilinä

Rakoventtiilit poikkeavat kahdesta edellisestä eniten siinä, että niiden asennuspaikka on ikkunan yläreuna. Eli toisin kuin muut korvausilmaventtiili, niitä ei tarvitse asentaa ulkoseinään tai tuuletusluukkuun.

Toinen erottava tekijä on, että rakoventtiilit eivät toimi automaattisesti vaan ne pitää syksyisin ja keväisin kääntää vivusta joko talvi- tai kesäasentoon. Käytännössä tämä on hyvin yksinkertainen toimenpide eli näidenkään suhteen ei onneksi ole suurta vaivaa.

Säätömahdollisuudet ovat tällöin kuitenkin niukemmat eli ilman määrä ei säädy portaattomasti kuhunkin lämpötilaan sopivaksi. Erityisesti hyvin kylmällä ilmalla voi korvausilmaa tulla ehkä tarpeettomankin paljon, mikä voi aiheuttaa vedontunnetta.

Rakoventtiileissä on kuitenkin yritetty ratkoa tätä ongelmaa sillä, että ilmavirran suunta on suunnattu kohti kattoa, jolloin kylmä ilma sekoittuu kuitenkin kohtuu hyvin lämpimän sisäilman kanssa ennen laskeutumistaan alaspäin.

Rakoventtiilien isoin hyöty taas tulee niiden asennuspaikasta. Eli, koska ne asennetaan kiinteästi osaksi ikkunaa, niistä ei tule ylimääräisiä reikiä seiniin ja asennus voidaan toteuttaa pelkästään sisäkautta. Tämä on iso hyöty etenkin kerrostaloissa. Rakoventtiileitä asentamalla julkisivuun ei tarvitse tehdä jokaiselle asunnolle reikiä korvausilmaventtiileitä varten, mikä muuttaisi selvästi talon ulkoasua ja olisi myös työnä haastavampi, sillä asennukset jouduttaisiin tekemään nostimelta tai telineiltä.

Rakoventtiilejä käytettäessä kerrostalon korvausilmaongelmat voidaan ratkoa asentamalla venttiilit asuntojen sisäpuolelta käsin.

Paras korvausilmaventtiilityyppi?

Oma henkilökohtainen suosikkini on automaattisesti säätyvä korvausilmaventtiili sen asennuksen helppouden, äänettömyyden ja kohtuullisten ilmamäärien takia, mutta myös lämmittävillä korvausilmaventtiileillä ja rakoventtiileillä on paikkansa.

Korvausilmaventtiilit testipenkkiin

Jos korvausilmaventtiilien tyypit ei vielä tehneet riittävästi eroa eri venttiilien välille niin seuraavaksi tarkastelemme näiden ominaisuuksia. Eli laitetaan venttiilit rinnakkain ja katsotaan, mitä eri ominaisuuksia eri korvausilmaventtiileillä on.

Koska kyseessä on korvausilmaventtiili, annan eniten painoarvoa ilmamäärälle, sillä se on yleensä se mitä korvausilmaventtiilillä haetaan.

Samoin suodatusteho on useille ihmisille merkittävä. Monilla on perheessä siitepölylle tai katupölylle allergisia, jolloin hyvä suodatusteho parantaa etenkin keväisin kotona vietetyn ajan laatua.

Muita olennaisia seikkoja on käytön helppous, tarvitseeko venttiili sähköä vai ei, äänenvaimennuksen taso, suodattimen hinta sekä tietysti itse venttiilin hinta asennettuna.

Ilmamäärien osalta vertailussa on käytetty 5Pa paine-eroa silloin kun suodatin on paikallaan.

Teoreettisesti korvausilmaventtiilivalmistajat antavat taulukoissaan huomattavasti suurempia ilmamääriä, mikäli korvausilmaventtiilissä ei ole suodatinta tai jos paine-eroa kasvatetaan, mutta kotioloissa kumpaakaan ei voi suositella. Eli vertailuun on otettu ilmamäärät sen mukaan, että korvausilmaventtiilissä on sekä suodatin että äänenvaimennin paikallaan.

Automaattisesti säätyvien
korvausilmaventtiilien vertailu

Malli Velco VLR-100 Vilpe Wive 100
Ilmamäärä, 5Pa
3,7 l/s
3,0 l/s
Käytön helppous
Automaattisesti lämpötilan
mukaan säätyvä
Automaattisesti lämpötilan
mukaan säätyvä
Tarvitseeko sähköä?
Ei
Ei
Siitepölyn suodatus
100 %
70 %
Äänenvaimennus
Vakiona
Ei vakiona

Sisältyy Verkkoremontin
vakioasennukseen
Suodattimen vaihtoväli
Vähintään kerran vuodessa
Kahdesti vuodessa
Suodattimen hinta
7 - 8€/kpl
7 - 8€/kpl
Asennuspaikka
Ulkoseinä (VLR-100) tai

tuuletusluukku (VTR-100)
Ulkoseinä tai tuuletusluukku
Hinta asennettuna

Automaattisista korvausilmaventtiileistä hieman parempi on Velco VLR-100, joka voittaa erityisesti ilmansuodatuksen tehossa sekä jonka ilmamäärä on hieman parempi kuin Vilpe Wive 100:lla.

Ilmansuodatuksen tehosta on myös VTT:n tekemä testi vuodelta 2021, jonka Velco VLR-100 voitti ylivoimaisesti.

Vilpe Wive 100:lla on kuitenkin oma vankka kannattajakuntansa ja se saattaa olla esimerkiksi sisustuksellisesti parempi ratkaisu, sillä sen päälle on asennettavissa esimerkiksi tapetti tai se on päälle maalattavissa kenties huomaamattomammin kuin Velco VLR-100.

Otetaan sitten testiin lämmittävät korvausilmaventtiilit eli Finluft FLS20 ja Mobair 2030S.

Lämmittävien korvausilmaventtiilien vertailu

Malli Finluft FLS20 Mobair 2030S
Ilmamäärä, 5Pa
3 - 10 l/s
6 - 20 l/s
Käytön helppous
Portaaton säätö
Portaaton säätö
Tarvitseeko sähköä?
Kyllä
Kyllä
Siitepölyn suodatus
Ei tietoa saatavilla
60 %
Äänenvaimennus
Ei saatavilla
Vakiona
Suodattimen vaihtoväli
Vähintään kerran vuodessa
1 -2 kertaa vuodessa
Suodattimen hinta
7 - 8€/kpl
noin 12€/kpl
Asennuspaikka
Ulkoseinä
Ulkoseinä
Hinta asennettuna

Finluft FLS20 näyttäytyy ehkä luvattoman huonona vertailutaulukossa Mobair 2030S vastaan, mutta esimerkiksi ilmamäärät ovat kummassakin näistä korvausilmaventtiileissä vähintäänkin riittävät ja ylittävät esimerkiksi automaattisesti säätyvien korvausilmaventtiilien ilmamäärät selvästi.

Myöskin ääneneristyksen osalta en ole kuullut Finluft FLS20 asentaneilta mitään kommentteja siitä, että äänenvaimennus ei olisi riittävä. Eli Finluft FLS20:n rakenne itsessään luultavasti eristää ääntä siinä määrin hyvin, että se riittää normaalissa meluympäristössä.

Näistä kahdesta kuitenkin paperilla Mobair 2030S tarjoaa enemmän vastinetta rahalle.

Rakoventtiilien vertailu

Malli Biobe VS 60 Fresh 40
Ilmamäärä, 5Pa
3,8 l/s (kesäasetuksella)
5,3 l/s (kesäasetuksella)
Käytön helppous
Käsisäätö vivusta
Käsisäätö vivusta
Tarvitseeko sähköä?
Ei
Ei
Siitepölyn suodatus
Karkeasuodatin (vakiona)
ei tietoa suodatustehosta

Allergiasuodatin 90 % siitepölystä
Suodatustehosta ei tietoa saatavilla
Äänenvaimennus
Saatavilla
Ei saatavilla
Suodattimen vaihtoväli
1 - 2 kertaa vuodessa
Parin vuoden välein
Asennuspaikka
Ikkunan yläosa
Ikkunan yläosa
Hinta asennettuna

Rakoventtiilien osalta Fresh 40 voittaa ilmamäärissä. Tosin ilmoitetun ilmamäärän osalta ei ole annettu tietoa, onko se suodattimella vai ilman. Eli mahdollisesti ilmamäärä voi olla samaa luokkaa Biobe VS:n kanssa jos/kun ilmoitettu ilmamäärä on ilman suodatinta, koska Biobe VS:n ilmamäärä on myös samaa luokkaa ilman suodattimia. En usko, että vastaavan kokoisesta korvausilma-aukosta voisi tulla toisella selkeästi enemmän ilmaa kuin toisella.

Siitepölyn suodatuksessa näiden rakoventtiilien välillä tulee selkein ero silloin, jos Biobe VS:ssä käytetään allergiasuodatinta, jossa on hyvä suodatusteho. Freshin suodatustehosta ja Biobe VS:n vakio karkeasuodattimista ei löydy tietoa, mikä antaa vähän osvittaa siihen, että näiden suodatusteho ei varmaankaan ole markkinoiden kärkeä.

Rakoventtiileistä pidemmän korren kokonaisuutena vetää mielestäni Biobe VS 60, jos siinä käytetään lisänä allergiasuodatinta. Ilman allergiasuodatinta venttiilit ovat hyvin tasaiset ja epäilisin, että Fresh 40 olisi jopa suodatusteholtaan parempi kuin Biobe VS:n karkeasuodatin.

Paras korvausilmaventtiili?

Lopulta kun lähdetään hakemaan parasta korvausilmaventtiiliä juuri itselle niin olennaista on ottaa huomioon oma tilanne. Eli haluatko korvausilmaventtiilin ilman sähkötoimista puhallinta vai puhaltimen kanssa? Rakoventtiilin valitsisin erityisesti, jos kyseessä on kerrostalokohde.

Muissa kohteissa rakoventtiili on tietysti myös houkutteleva vaihtoehto silloin, jos ulkoseinälle ei haluta venttiilejä, jotka eivät ehkä esteettisesti ole kauneimpia ilmestyksiä. Kuitenkin ominaisuuksien puolesta ulkoseinään tai tuuletusluukkuun asennetuilla korvausilmaventtiileillä on selkeitä etuja, sillä ilmamäärät ovat suurempia ja lämpötilan automaattinen säätö tuo tietysti helppoutta käyttöön ja varmistaa paremmin riittävän korvausilman saannin.

Lämmittävät korvausilmaventtiilit sopivat erityisesti koneellisen poistoilmanvaihdon kaveriksi. Niillä voi varmistua siitä, että korvausilmaa tulee riittävästi ja sitä kautta saadaan paine-ero mahdollisimman lähelle 0Pa:ta, joka on yleensä tavoitetila.

Painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa lämmittävillä korvausilmaventtiileillä voidaan hyvin varmistua riittävästä korvausilman määrästä. Näissä kuitenkin tulee etenkin kesäaikaan luotua helposti ylipaine asunnon sisälle, koska puhallin puhaltaa jatkuvasti tasaisella nopeudella korvausilmaa sisälle. Kun ulko- ja sisälämpötilat ovat lähellä toisiaan, hormivaikutus ei toimi, jolloin ilmaa ei poistu välttämättä samaa tahtia aiheuttaen ylipaineen.

Omat valintani olisivat

Painovoimainen ilmanvaihto Velco VLR-100 / VTR-100

Koneelliseen poistoilmanvaihdon kaveriksi Mobair 3020S

Kerrostaloihin Biobe VS 60 lisättynä allergiasuodattimella

Korvausilmaventtiilin asennus sinun kotiisi?

Jos sinusta alkoi tuntua siltä, että olisi aika laittaa korvausilma-asiat kuntoon sinun kotonasi. Niin lisätietoa korvausilmasta löydät korvausilmaventtiilin asennus sivultamme.

Jos taas haluat ottaa nopeita askeleita eteenpäin niin hintalaskurista saat suoraan tarkan hinnan mitä korvausilmaventtiilin asennus maksaa.

Kaipaatko ammattilaisen apua?

Mikäli koet, että kaipaisit ammattilaisen mielipidettä siitä saadaanko korvausilmaventtiileillä sinun kotisi sisäilma kuntoon, mitkä olisi optimaallisimman sijoituspaikat ja korvausilmaventtiilien määrät niin voit varata myös etäpalaveriajan tai suunnittelukäynnin kotiisi. Missä voimme käydä erikseen läpi juuri sinun tilanteesi ja löytää oikeat ratkaisut.

Etäpalaveri

Koska olemme remonttiverkkokauppa niin suosimme tietysti etävaihtoehtoja.

Eli jos sinulla on kysymyksiä korvausilmaventtiilien asennukseen tai tarvitset apua esimerkiksi hintalaskurin käytössä varaa etäpalaveri.

Suunnittelukäynti

Jos haluat mielummin käydä asiat paikan päällä läpi niin tämäkin onnistuu.

Suunnittelukäynnillä voidaan käydä läpi mikä korvausilmaratkaisu sopisi juuri sinun tarpeisiin parhaiten.

Kiinnostaako lukea lisää korvausilmaventtiileistä?

Shopping Cart