fbpx
Verkkoremontti

Kantavan väliseinän purkaminen

Onko kantava väliseinä sisustusunelmiesi tiellä?

Purkamalla kantava väliseinä tilasta voidaan tehdä juuri sinun toiveidesi mukainen.

Tältä sivulta löydät tiedot kantavan väliseinän rakennuslupaprosessista, tarkat hinnat ”avaimet käteen” -pakettina kantavan väliseinän purkuprojektille. Käymme myös läpi ne asiat, jotka on huomioitava, jotta sinä onnistuisit kantavan väliseinän purkamisessa.

Tilamuutoksia ja avaruutta kantavan väliseinän purkamisella

Kantavan väliseinän purkaminen on selvästi raskaampi prosessi, kuin tavallisten väliseinien purkaminen, sillä tarvitset rakennusluvat, kun kantaviin rakenteisiin tehdään muutoksia.

Välillä kuitenkin tulee tilanteita, joissa tilat saadaan vastaamaan huomattavasti paremmin sinun toiveitasi, jos kantava väliseinä puretaan tai siihen tehdään esimerkiksi oviaukko.

Usein kantavien väliseinien purkamisella tavoitellaan esimerkiksi

 • Olohuoneen laajennusta
 • Eteistilojen laajennusta
 • Ovi- tai kulkuaukkoa tilojen välille

Käydään seuraavaksi läpi ne asiat, joita sinun tulee huomioida kantavan väliseinän purkuprojektissasi. Lisäksi saat tietysti “avaimet käteen” hinnan kantavan väliseinän purkamiselle sisältäen niin suunnittelun kuin varsinaiset purku- ja tuentatyöt.

Sivun sisältö

Rakennuslupa kantavan väliseinän purkamiselle

Kantavan väliseinän purkaminen tai muu muutostyö kantaviin väliseiniin vaatii aina rakennusluvan. Lukuun ottamatta Helsinkiä, jossa pienet muutokset kantaviin rakenteisiin saattavat mennä Z-lausunnolla, joka on kevyempi lupamenettely.

Pääosin muut remonttityöt huoneiston tai kodin sisällä eivät vaadi rakennuslupaa, mutta heti kun tehdään muutoksia kantaviin rakenteisiin niin rakennusvalvontaviranomaiset kiinnostuvat remontistasi. Tämä johtuu siitä, että kantavilla rakenteilla on vaikutuksia asumisturvallisuuteen, ja siksi näitä valvotaan tarkemmin kuin muita kotonasi tehtäviä remonttitöitä.

Rakennesuunnitelmat kantavan väliseinän purkamiseksi

Jos haluat purkaa kantavan väliseinän, sinun on siis haettava rakennuslupaa. Rakennusluvan hakemiseksi tarvitset rakennesuunnitelmat, joista käy ilmi mistä ja miten suurelta alueelta kantavaa väliseinää tullaan purkamaan sekä miten jäljelle jäävä kantava väliseinä tuetaan, jotta rakenteiden kantavuus ei heikenny muutostöiden jälkeen.

Rakennesuunnitelmat tekee aina rakennesuunnittelija, joka laskee seinän kantavuuden ja tarvittavat uudet tukirakenteet.

Rakennesuunnitelmat voit hankkia joko itse rakennesuunnittelijalta tai esimerkiksi tilata meiltä ”avaimet käteen” toteutuksen koko kantavan väliseinän purkamisesta, jolloin myös rakennesuunnitelmat sisältyvät mukaan pakettiin.

Rakennusluvan hakeminen

Rakennesuunnitelmien teettämisen jälkeen on aika hakea varsinaista rakennuslupaa.

Jos asut omakotitalossa voit olla itse rakennusluvan hakijana, jolloin rakennesuunnittelija hakee rakennuslupaa sinun nimissäsi.

Jos taas asut taloyhtiössä, rakennusluvan hakijana on taloyhtiö, jolta tulee saada valtakirja rakennusluvan hakemista varten. Tällöin rakennesuunnittelija hakee rakennuslupaa taloyhtiön nimissä valtakirjalla.

Mikäli olet teettämässä isompaa remonttia, jossa tehdään myös muita rakennusluvan vaativia töitä, niin tällöin rakennuslupaa hakee pääsuunnittelija, joka on yleensä arkkitehti ja rakennesuunnitelmat vain liitetään osaksi lupahakemusta.

Rakennuslupien käsittelyaika on yleensä noin 1 – 3 kuukautta riippuen paikkakunnasta, lupakäsittelijästä ja joskus kuun asennosta. Eli kovin nopeasti toteutettavaan remonttiin rakennuslupaa ei ole mahdollista saada.

Rakennuslupapäätös

Rakennusluvan myöntäminen tapahtuu rakennuslupapäätöksellä, jossa rakennuslupa hyväksytään. Rakennuslupapäätöksessä on myös ilmoitettu vaadittavat työnjohtajat sekä katselmukset ja muut mahdolliset ehdot.

Kantavan väliseinän purkuun liittyen vaadittavana työnjohtajana hankkeelle on vastaava työnjohtaja, joka johtaa ja valvoo, että kantavan väliseinän purkaminen suoritetaan suunnitelmien mukaisesti sekä on yhteydessä rakennusvalvontaan tarkastusten sopimiseksi.

Vaadituiksi katselmuksiksi määritellään usein aloitusilmoitus, rakennekatselmus ja loppukatselmus. Näiden osalta on kuntakohtaisia eroja siinä, miten ne toteutetaan. Välillä rakennusvalvonta haluaa tulla paikan päälle katselmoimaan sekä rakenteet että loppukatselmuksen. Toisinaan he tulevat katsomaan pelkän loppukatselmuksen ja välillä taas ei ollenkaan, jolloin katselmukset hoidetaan valokuvin ja tarkastusasiakirjalla.

Olennaisin asia lupapäätöksen jälkeen on kuitenkin hankkia vastaava työnjohtaja projektille tai jos tilaat työn ”avaimet käteen” projektina meiltä niin tällöin vastaava työnjohtaja tulee Verkkoremontilta.

Rakennusluvan kustannukset

Rakennusluvan kustannukset ovat kuntakohtaisia ja ne ovat yleensä 300 – 1000€ riippuen kunnasta ja kantavan väliseinän purkuprojektin laajuudesta.

Haluatko päästä vauhdilla eteenpäin?

Laske kantavan väliseinän purkamisen hinta verkkokaupasta tai varaa ilmainen suunnittelukäynti

Kantavan väliseinän purkaminen taloyhtiössä

Pohditaan vielä hieman rakennuslupaan liittyvää valtakirjaa taloyhtiössä, sillä tämä mietityttää monia. Kuten ylempänä mainitsin, jos asut taloyhtiössä niin rakennuslupaa haetaan taloyhtiön nimissä valtakirjalla. Tämä johtuu siitä, että taloyhtiö on varsinainen kiinteistön omistaja, joka on siis ainoa taho, joka voi hakea rakennuslupaa kiinteistöön.

Valtakirjan saamisen edellytyksenä taloyhtiö vaatii yleensä vähintään sen, että he saavat tarkastaa tehdyt rakennesuunnitelmat.

Joskus taloyhtiöt, vedoten osakkaiden yhdenvertaisuusperiaatteeseen, vaativat tekemään selvityksiä siitä, olisiko muiden osakkaiden mahdollista tehdä vastaava muutostyö, jonka sinä haluat toteuttaa omassa huoneistossasi.

Käytännössä tämä koskee varsinkin kerrostaloja, joissa taloyhtiön hallitus saattaa pohtia, olisiko mahdollista, että jokainen päällekkäisistä asunnoista esimerkiksi purkaisi saman kantavan seinän. Yhdenvertaisuuden perusteella tämän tulisi olla mahdollista, mutta se on taloyhtiön hallituksesta kiinni haluavatko he, että sinä remontin teettäjänä toimitat heille tällaisia selvityksiä.

Rivi- ja paritaloissa ei yleensä tarvitse miettiä yhdenvertaisuutta, koska asuntoja ei ole päällekkäin. Tällöin ei myöskään tule riskiä siitä, että useammassa asunnossa tehtäisiin muutoksia, joilla voisi olla odottamattomia yhteisvaikutuksia.

Erityyppiset purettavat kantavat väliseinät

Nyt kun rakennuslupa-asiat ovat tulleet selviksi (toivottavasti), käydään läpi yleisimmät purettavat kantavat väliseinät ja näiden purkuun liittyvät asiat.

Betonisen kantavan väliseinän purkaminen

Betonisia kantavia väliseiniä on tyypillisesti kerrostaloissa sekä betonirakenteisissa pientaloissa. Näiden purkaminen on suhteellisen työlästä, koska betoni on hyvin kova rakennusmateriaali.

Kantavaa betonista väliseinää purettaessa tehdään ensimmäisenä tarvittavat väliaikaiset tuennat, jotta betoniseinä voidaan turvallisesti purkaa.

Tämän jälkeen varsinainen purkutyö tehdään yleensä timanttisahaamalla tai joskus piikkaamalla, jotka kummatkin ovat purkumenetelmiä, joista syntyy pölyä ja melua naapurien mieliksi.

Purkutyön jälkeen tehdään lopulliset tuennat betoniselle väliseinälle, joka tarkoittaa yleensä metallipalkkia puretun seinän yläosaan. Metallipalkki koteloidaan yleensä kipsilevyllä, jonka jälkeen puretun väliseinän kohdalla on 210 – 230cm vapaata tilaa (normaalissa 250cm huonekorkeudessa) riippuen tukirakenteista ja halutun aukon korkeudesta.

Muuratun kantavan väliseinän purkaminen

Muurattu kantava väliseinä on toinen väliseinätyyppi, jota puretaan usein varsinkin vanhemmissa kerrostaloasunnoissa ja pientaloissa.

Työn toteutus on saman tyyppinen kuin betoniseinässäkin eli ensimmäisenä tehdään väliaikaiset tuennat, jotta purkutyö voidaan toteuttaa turvallisesti.

Tämän jälkeen muurattu seinä puretaan yleensä piikkaamalla, josta syntyy pölyä ja melua.

Tämän jälkeen tehdään lopullinen tuenta seinälle, mikä yleensä toteutetaan metallipalkilla. Metallipalkki koteloidaan yleensä kipsilevyllä, jonka jälkeen puretun väliseinän kohdalla on 210 – 230cm vapaata tilaa (normaalissa 250cm huonekorkeudessa) riippuen tukirakenteista ja halutun aukon korkeudesta.

Kantavan puurakenteisen väliseinän purkaminen

Puurakenteisissa pientaloissa kantavat väliseinät ovat yleensä luonnollisesti puuta. Näiden purkaminen etenee muutoin samalla tavalla kuin muidenkin kantavien väliseinätyyppien, mutta erotuksena muista puurakenteisen seinän purkaminen ei tuota samanlailla pölyä ja melua

Työn toteutus alkaa siis samalla tavalla tukemalla rakenteet väliaikaisesti, jonka jälkeen voidaan purkaa kantavat puurakenteet.

Tämän jälkeen tukirakenteeksi asennetaan yleensä liimapuupalkki, joka yleensä koteloidaan kipsilevyllä. Puretun väliseinän kohdalla on 210 – 225cm vapaata tilaa (normaalissa 250cm huonekorkeudessa) riippuen liimapuupalkin paksuudesta ja halutun aukon korkeudesta.

Miten kantavan väliseinän purkaminen etenee

Käydään vielä lyhyesti läpi kohta kohdalta, miten kantavan väliseinän purkaminen etenee:

 1. Rakennesuunnitelma
 2. Rakennusluvan hakeminen
 3. Rakennuslupapäätös
 4. Vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen rakennusvalvonnassa
 5. Työn aloitusilmoitus rakennusvalvontaan
 6. Seinän väliaikainen tuenta
 7. Kantavan väliseinän purkaminen
 8. Tukirakenteiden asennus
 9. Rakennekatselmus rakennusvalvonnan kanssa
 10. Tukirakenteiden verhoilu esimerkiksi kipsilevyllä sekä tasoitus ja maalaus
 11. Loppukatselmus rakennusvalvonnan kanssa

Mitä kantavan väliseinän purkaminen maksaa?

Kantavan väliseinän purkamisen toteutus on ihan mielenkiintoista, mutta monia polttelee kuitenkin kysymys siitä, mitä kantavan väliseinän purkaminen maksaa.

Me olemme tehneet hinnan laskemisen sinulle helpoksi ja pääset laskemaan erityyppisten kantavien väliseinien purkutöiden hinnat helposti verkkokaupassamme. Saat verkkokaupasta suoraan hinnan ”avaimet käteen” toteutukselle, joten sinun ei tarvitse enää arvailla mitä kantavan väliseinän purkaminen kokonaisuudessaan maksaa.

Laskuriin syötettäviä tietoja ovat

 • Huoneiston perustiedot (postinumero, talon tyyppi, rakennusvuosi, kerros)
 • Purettavan väliseinän pituus ja korkeus
 • Purettavan väliseinän materiaali
 • Onko sähköasennuksia esim. pistorasioita ja valokatkaisijoita
 • Haluatko koteloida ja tasoittaa sekä maalata palkin
 • Tasoitetaanko seinistä purkujäljet pois
 • Tasoitetaanko lattioista purkujäljet pois

Usein kantavan väliseinän purkaminen liittyy osaksi isompaa pintaremonttia, jossa halutaan maalata seinä- ja kattopintoja, uusia lattioita sekä rakentaa mahdollisesti uusia väliseiniä. Löydät myös näille töille hinnat verkkokaupastamme.

Kantavan väliseinien purkamisessa huomioitavaa

Kävimme jo läpi kaikki perusasiat väliseinän purkamisessa, mutta siihen liittyy vielä jotain asioita mitä kannattaa huomioida, jotta onnistut varmasti väliseinän purkamisessa.

1. Lattia purettavan väliseinän kohdalla

Ensimmäinen kysymys, joka nousee esille, kun aletaan tarkemmin suunnitella kantavan väliseinän purkamista on usein, mitä tehdään lattialle purettavan seinän kohdalla?

Väliseinän purkamisen jälkeen lähes aina väliseinän kohdalta puuttuu lattia, jolloin usein halutaan uusia lattia puretun väliseinän alueelta tai koko asunnosta. Mikäli haluat kevyttä ratkaisua, voit harkita esimerkiksi väliseinän kohdan paikkausta vastaavalla lattialla tai esimerkiksi laatoitusta, jolla voidaan tehdä lattiaan selkeästi erottuva väliseinän suuntainen tehostelaatoitus.

Valtaosa kuitenkin haluaa uusia väliseinän purkutyön yhteydessä myös lattian, jolloin lattiasta saadaan yhtenäinen.

2. Seinä- ja kattopinnat

Toinen huomioitava, asia kantavan väliseinän purkamisessa on, että seiniin ja kattoihin jää aina jälkiä väliseinän purkamisesta.

Kantavan väliseinän purkamisen jälkeen seinissä ja katoissa on yleensä reikiä kiinnityksistä ja pinta on eri tasossa kuin muut seinä- ja kattopinnat.

Voit verkkokaupasta tilata näihin tasoitustyöt, jolloin pinnat tasoitetaan samaan tasoon kuin olemassa olevat pinnat.

Tämän jälkeen seuraava työvaihe on seinä- ja kattopintojen maalaus, jotta seinät saadaan yhtenäisiksi. Jos haluat tilata seinien ja katon maalauksen koko tilaan tai koko asuntoosi, löydät myös nämä verkkokaupastamme.

3. Sähköasennukset purettavassa väliseinässä

Kolmas asia, joka tulee miettiä ennen kantavan väliseinän purkamista, on mahdolliset väliseinässä olevat pistorasiat ja valokatkaisijat.

Yleensä pistorasioita ei ole koskaan liikaa, jonka takia valtaosa haluaa, että mahdolliset pistorasiat siirretään jäljelle jääviin seinäpintoihin. Kantavan väliseinän purkamisen hintalaskurista löydät vaihtoehdon, joko pistorasioiden poistamiselle tai siirrolle jäljelle jääviin seinäpintoihin.

Valokatkaisijoiden osalta tarve valokatkaisijan säilyttämiselle on hieman tapauskohtaista. Jos puretaan esimerkiksi huone ja yhdistetään tila yhdeksi isommaksi tilaksi, vanha katossa oleva valopistoke halutaan yleensä säästää käytössä, mutta sen ohjaus halutaan siirtää olemassa olevaan valokatkaisijaan.

Jos taas puretaan väliseinä ja rakennetaan uusi seinä eri paikkaan niin valopistokkeen valokatkaisija halutaan usein siirtää uuteen väliseinään.

Eri pistorasioiden ja valokatkaisijoiden muutosvaihtoehdot löytyvät myös suoraan verkkokaupasta. Eli saat tällöin kokonaishinnan kantavan väliseinän purkuprojektillesi.

Onko sinulla kysyttävää kantavan väliseinän purkamiseen liittyen?

Varaa etäpalaveriaika tai ilmainen suunnittelukäynti paikan päällä niin voimme käydä yhdessä läpi mieltäsi askarruttavat kysymykset

Miten onnistut kantavan väliseinän purkamisessa?

Olen käynyt sivulla kattavasti läpi väliseinän purkuprojektin eri vaiheet ja huomioitavat seikat. Kertauksena vielä käydään läpi niin suunnittelu- ja purkuvaiheen onnistumisen avaimet.

Suunnittelu

Valtaosa väliseinän purkuprojektien ongelmista syntyy jo suunnitteluvaiheessa yleensä siitä, että jotain olennaista asiaa ei ole huomioitu. Tässä vielä kertauksena olennaisimmat asiat onnistuneeseen väliseinäprojektiin

 1. Rakennesuunnitelmien teettäminen
 2. Mahdollinen lupa taloyhtiöltä ja valtakirja
 3. Mitä tehdään lattialle
 4. Mitä tehdään seinä- ja kattopinnoille
 5. Siirretäänkö vai puretaanko sähköasennuksia

Väliseinän purkaminen

Väliseinän purkamisen ongelmat liittyvät yleensä siihen, että purkutöitä tehdään liian järeästi ja aiheutetaan tarpeettomia vahinkoja jäljelle jääville pinnoille.

Tämän takia suojaamme jäljelle jäävät pinnat tarpeen mukaan. Varsinainen purkutyö etenee seuraavasti:

 1. Suojaa lattia ja kulkureitit
 2. Sähköasennusten purku jännitteettömäksi
 3. Kantavan väliseinän väliaikainen tuenta
 4. Kantavan väliseinän purkaminen
 5. Sähköasennusten siirto
 6. Kantavan väliseinän tukirakenteiden asennus
 7. Tukirakenteiden kotelointi
 8. Purkupintojen tasoitukset
 9. Uudet pinnat seiniin, kattoon ja lattiaan

Miksi valita Verkkoremontti sinun kantavan väliseinän purkajaksi?

Olet jo aika kattavasti lukenut siitä, miten hoidamme sinun tulevan väliseinän rakennusprojektin, mutta kertauksena vielä, mitä saat meiltä?

 1. Kilpailukykyinen hinta suoraan netistä
 2. Helppo tilaus
 3. Kirjallinen urakkasopimus ja kaikki tiedot siitä, miten remontti tullaan toteuttamaan
 4. Apuja remontin suunnitteluun ja tarvittaessa remonttisuunnitelma taloyhtiölle
 5. Laatuasiat hoidossa
 6. Kattava dokumentaatio
 7. Nopea remontin aloitus haluamanasi päivänä

Eli sinulle jää halutessasi vain valintojen ja tilauksen tekeminen verkkokaupassamme. Jos et löydä verkkokaupasta tarvitsemaasi palvelua, voit varata ilmaisen suunnittelukäynnin tai jättää tarjouspyynnön niin annamme tarjouksen sinulle haluamallasi työn sisällöllä.

Kantavan väliseinän purkaminen – Usein kysyttyjä kysymyksiä

Verkkokaupassamme voit valita toivomasi aloituspäivän. Kantavan väliseinän purkaminen on kuitenkin riippuvainen rakennusluvasta, joten kannattaa olla meihin tarkemmin yhteydessä työn aikataulutuksen suhteen.

Jos olet tilaamassa myös muita palveluja samalla kertaa, niin tällöin tulee huomioida mahdolliset toimitusajat esimerkiksi lattioiden osalta. Oman mallistomme lattiat ovat kuitenkin Timberwisen parketteja lukuun ottamatta varastotuotteita, jolloin ei ole toimitusaikaongelmia.

Meihin saat yhteyden soittamalla Theolle 050 512 3240 tai pyytämällä meidät ilmaiselle suunnittelukäynnille tai voit varata myös etäpalaveriajan.

Käymme mielellämme läpi sinun aikataulutoiveitasi ja muita remonttiisi liittyviä kysymyksiä.

Kaikki remontit toteuttaa omat työntekijämme sekä valikoidut hyväksi toteamamme alihankkijat.

Eli eroamme tässä tarjouspyyntöpalveluista ja töiden välittäjistä sillä, että asioit suoraan meidän kanssamme niin ennen remonttia, remontin aikana kuin remontin jälkeenkin.

Urakkasopimus tehdään siis sinun ja Verkkoremontti Oy:n välillä.

Kantavan väliseinän purkaminen on meillä halutessasi täydellinen ”avaimet käteen” -palvelu eli saat niin neuvot ja suunnitelmat, vastaavan työnjohtajan, väliseinän purkutyöt sekä pintojen viimeistelyt, sähkötyöt ja mitä vain tarvitsetkin suoraan netistä tilattuna tai tulemme tarvittaessa paikan päälle käymään läpi juuri sinun hankettasi.

Voit tilata verkkokaupasta helposti useampia töitä samaan remonttiin lisäämällä eri palveluja ostoslistalle tarpeen mukaan. Ostoslistasivulla näet koko remonttikokonaisuutesi.

Mikäli kaipaat apuja remontin laskemisessa voit varata etäpalaveriajan, ilmaisen suunnittelukäynnin kotonasi tai jättää tarjouspyynnön.

Kantavan väliseinän purkaminen kestää yleensä noin viikon.

Kantavan väliseinän purkaminen onnistuu koko toimialueellamme, joka on Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala.

Kiinnostaako lukea lisää väliseinän rakentamisesta?

Shopping Cart