fbpx
Verkkoremontti

Korvausilmaventtiilin asennus

Onko kotonasi tunkkainen sisäilma?
Tuntuuko, että korvausilma tulee rakenteiden ja ikkunoiden rakojen läpi?
Eikö takka kenties vedä?

Korvausilmaventtiilin asennus on ratkaisu näihin ongelmiin!

Raikasta sisäilmaa sinulle?

Kodin ilmanvaihto on tärkeä osa terveellistä ja viihtyisää asumista. Viihtyisyyden lisäksi korvausilmaventtiilit ovat erityisesti painovoimaisella ilmanvaihdolla ja koneellisella poistoilmanvaihdolla rakennetuissa taloissa tärkeä osa ilmanvaihdon toimivuutta.

Hyvä ilmanvaihto varmistaa, että sisäilma pysyy raikkaana ja puhtaana, poistaa kosteutta sekä haitallisia aineita, kuten hiilidioksidia ja epäpuhtauksia.

Tällä sivulla sinulle esitellään

Haluatko päästä vauhdilla eteenpäin?

Laske korvausilmaventtiilien asennuksen hinta verkkokaupassa

Miksi asentaisin korvausilmaventtiilin kotiini?

Jos sinulla on painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto, kotonasi tulisi olla korvausilmaventtiilit. 

Alun perin näitä ei kuitenkaan ole aina asennettu, koska on ajateltu, että korvausilma tulee rakenteiden läpi.

Tämä on 2020-luvulla todettu isoksi virheeksi sisäilman laadun kannalta ja käydään nyt läpi, mitä korvausilmaventtiilien puuttuminen aiheuttaa.

Epäpuhdasta sisäilmaa

Tärkein seikka miksi korvausilmaventtiilit olisi järkevä asentaa on, että niiden puuttuessa sisäilmaan pääsee epäpuhtauksia rakenteista. Tämä johtuu siitä, että alun perin, kun taloja tehtiin, ajateltiin, että seinärakenteet ja ikkunat ovat sen verran heikosti tiivistetty, että korvausilma tulee seinien läpi luonnollisesti.

Tämä on kuitenkin ajan saatossa osoittautunut virheelliseksi ajatukseksi, sillä ilman tullessa rakenteiden läpi hallitsemattomasti tulee huoneilmaan myös epäpuhtauksia rakenteista. Tästä syystä rakenteissa mahdollisesti olevat maaperän ja seinärakenteiden mikrobit pääsevät sisäilmaan helposti.

Tunkkaisuus - Sisään ei tule riittävästi ilmaa

Toinen olennainen seikka on, että tuloilman määrää on hyvin vaikea hallita, jos sille ei ole mitään hallittua reittiä tulla sisään. Minkä korvausilmaventtiilien asennus ratkaisee.

Painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetuissa taloissa tämä aiheuttaa yleensä tunkkaisen sisäilman. Painovoimainen ilmanvaihto perustuu siihen, että taloon tulee korvausilmaa ja se poistuu hormivaikutuksen takia pois poistoilmaventtiileistä. Jos korvausilmaventtiilejä ei ole, ilmaa tulee vain rakenteiden läpi, mikä tarkoittaa yleensä sitä, että ilmaa tulee liian vähän. Tällöin ilma seisoo ja tulee tunkkaiseksi.

Koneellisella poistolla varustetuissa taloissa ilma ei yleensä ole niin tunkkainen, koska poistoilmanvaihto kyllä huolehtii siitä, että ilmaa poistuu. Ongelmaksi näissä muodostuu silti se, että ilmanvaihto pyrkii tasapainotilanteeseen eli korvausilmaa vedetään rakenteiden läpi. Tällöin ongelmana on usein enemmin epäpuhdas huoneilma, joka johtuu yllä mainituista seikoista eli siitä, että ilma tulee epäpuhtaiden rakenteiden läpi sen sijaan, että huoneeseen saataisiin suoraan korvausilmaventtiilistä raikasta ulkoilmaa.

Lisäongelmia puutteellisesta korvausilman saannista voi ilmentyä myös esimerkiksi takkaa tai liesituuletinta käytettäessä, jolloin tarvittaisiin enemmän ilmaa sisään, kuin normaalitilanteessa. Nämä aiheuttavat esimerkiksi sen, että takasta tulee savut sisään ja rakenteista vedetään huoneilmaan tavallistakin enemmän epäpuhtauksia.

Vedontunne

Hallitsematon korvausilman tulo rakenteiden läpi aiheuttaa myös vedontunnetta, sillä ilmavuotopaikat ovat usein lattian ja seinän rajassa sekä ikkunan karmien ympärillä, jolloin kylmä ulkoilma puhaltaa suoraan jalkoihisi aiheuttaen ikävän vedon tunteen.

Korvausilmaventtiilit asennetaan seinän yläosaan tai ikkunakarmien yläosaan ja ne säätyvät usein automaattisesti. Tällöin korvausilma sekoittuu huoneen yläosan lämpimään ilmaan ja sen määrä on hallittu, jolloin vedon tunne poistuu ja huoneilmasta saadaan raikas.

Ilman korvausilmaventtiilejä painovoimaisen tai koneellisen poistoilmanvaihdon koko toimintaidea ei toimi, joten sinun on järkevä asentaa korvausilmaventtiilit kotiisi, jos haluat näiden toimivan kunnolla.

Korvausilmaventtiilin asennus -
Ratkaisu moniin ongelmiin

Yllä kuvasin puutteellisesta korvausilman saannista johtuvia ongelmia, mutta onneksi näihin on yksinkertainen ratkaisu korvausilmaventtiileillä.

Korvausilmaventtiilin asennus ja sijoittaminen ovat tärkeitä osia ilmanvaihtojärjestelmän toimivuuden kannalta. Oikein asennettu ja sijoitettu korvausilmaventtiili varmistaa, että sisäilma pysyy raikkaana ja terveellisenä.

Seuraavaksi käyn läpi eri korvausilmaventtiilityypit ja niiden ominaisuudet sekä venttiilien sijoituspaikat.

Mikäli haluat kuitenkin heti edetä tilaamaan asennuksen omaan kotiisi niin verkkokaupastamme voit tilata korvausilmaventtiilin asennuksen 5 minuutissa.

Korvausilmaventtiilien tyypit ja ominaisuudet
- Valitse sopiva ratkaisu kotiisi

Korvausilmaventtiilejä on kolmea eri tyyppiä automaattisesti säätyviä korvausilmaventtiilejä, lämmittäviä korvausilmaventtiilejä sekä ikkunoihin asennettavia rakoventtiilejä.

Olennaista on valita oikea venttiili. Korvausilmaventtiilejä on erilaisia, joten valinta riippuu tilan koosta ja tarpeista sekä siitä, mikä on mahdollista juuri sinun kotiisi. Tärkeintä on, että valitut venttiilit pystyvät tuomaan sisään riittävästi raitista ilmaa. Yleensä hyvänä nyrkkisääntönä pidetään, että venttiilejä tulisi olla vähintään 1kpl/20m2 eli käytännössä jokaisessa asuinhuoneessa yksi sekä jos sinulla on jokin iso huone esimerkiksi olohuone niin näissä tiloissa saattaa olla tarvetta kahdellekin venttiilille.

Alla on käyty läpi tarkemmin erityyppiset korvausilmaventtiilit ja näistä suosituimmat mallit, jotka löytyvät myös verkkokaupastamme asennuksen sisältävinä ”avaimet käteen” -paketteina.

Automaattisesti säätyvä korvausilmaventtiili

Automaattisesti säätyvät korvausilmaventtiilit on yleisin korvausilmaventtiilityyppi. Näistä suosituimmat vaihtoehdot ovat Velco VLR-100, Velco VTR-100 ja Vilpe Wive 100.

Näiden toimintaideana on, että venttiilit säätyvät ulkolämpötilan mukaan, jolloin kylmemmällä ilmalla venttiili menee pienemmälle rajoittaen sisälle tulevan kylmän ilman määrää. Näin ilmamäärä pysyy hallittuna, mutta riittävänä.

Erityisesti painovoimainen ilmanvaihto toimii kylmällä kelillä parhaiten, kun lämmin sisäilma luontaisesti työntyy ulos. Tällöin korvausilman määrän rajoittaminen automaattisesti säätyvällä korvausilmaventtiilillä on järkevää, jotta huoneilma ei viilene liikaa tai tule ongelmia vedontunteen kanssa.

Velco VLR--100

Automaattisesti säätyvä korvausilmaventtiili

Vilpe Wive 100

Automaattisesti säätyvä korvausilmaventtiili

Painovoimaisen ilmanvaihdon kanssa automaattisesti säätyvä korvausilmaventtiili on usein paras vaihtoehto, koska se pitää huoneen ilmanpaine-eron automaattisesti kunnossa toisin kuin lämmittävät korvausilmaventtiilit, jotka saattavat aiheuttaa ylipaineen.

Velcon ja Vilpen korvausilmaventtiileissä ei ole toiminnallisesti juurikaan eroa, ja valinta on usein ennemminkin ulkonäkökysymys eli haluaako pyöreän vai kulmikkaanmuotoisen korvausilmaventtiilin.

Lämmittävä korvausilmaventtiili

Lämmittävät korvausilmaventtiilit eivät nimestään huolimatta itsessään lämmitä sisään tulevaa ilmaa, vaan niissä on sähköllä toimiva puhallin, joka puhaltaa ilman kattoa kohden, jolloin ilma sekoittuu varmasti lämpimämmän ilman kanssa huoneen yläosassa ennen laskeutumistaan alas lattialle.

Lämmittävät korvausilmaventtiilit sopivat niin painovoimaisen kuin koneellisen poistoilmanvaihdon kaveriksi. 

Mobair 2030S

Lämmittävä korvausilmaventtiili

Finluft FLS20

Lämmittävä korvausilmaventtiili

Lämmittävissä korvausilmaventtiileissä suosituimmat mallit ovat Finluft FLS20 ja Mobair 2030S, jotka löytyvät myös verkkokaupastamme.

Rakoventtiili

Kolmas vaihtoehto korvausilmaventtiiliksi on rakoventtiili, joka poikkeaa muista venttiilityypeistä siinä, että se asennetaan ikkunan päälle ulkoseinän tai tuuletusluukun sijasta.

Toinen eroavaisuus on, että rakoventtiili ei ole automaattisesti säätyvä vaan siinä on erillinen manuaalinen säätö, joka käännetään talvi tai kesäasentoon tarpeen mukaan.

Ilmamäärä isoimmissa (60cm leveät) rakoventtiileissä on samaa luokkaa kuin normaaleissa korvausilmaventtiileissä. Jos kuitenkin ikkunasi ovat pieniä, joudutaan myös rakoventtiilit asentamaan pienempinä, jolloin ilmamäärä jää pienemmäksi.

 

Biobe VS

Rakoventtiili, joka toimii korvausilmaventtiilinä

Fresh 32 ja 40

Rakoventtiili, joka toimii korvausilmaventtiilinä

Yleisimmin rakoventtiilejä asennetaan kerrostaloihin, koska julkisivuun ei haluta tehdä reikiä korvausilmaventtiilien asentamiseksi. Tällöin ikkunoiden yläreunaan asennettu rakoventtiili antaa hyvän vaihtoehdon ilman laadun parantamiseksi.

Yleisimmät rakoventtiilityypit ovat Biobe VS ja Fresh rakoventtiilit, jotka löytyvät myös verkkokaupastamme.

Asiantuntijan vinkit
korvausilmaventtiilien sijoittamiseen

Käydään seuraavaksi läpi korvausilmaventtiilien sijoituspaikat kodissasi. Yleensä korvausilmaventtiilit asennetaan joko ulkoseinään, tuuletusluukkuihin tai rakoventtiileinä ikkunoiden yhteyteen.

Korvausilmaventtiilien määrä on vähintään 1kpl/20m2, mikä tarkoittaa käytännössä sitä, että jokaiseen asuinhuoneeseen tulisi sijoittaa yksi korvausilmaventtiili.

Painovoimaisella ja koneellisella ilmanvaihdolla toteutetuissa kodeissa poistoilmaventtiilit on sijoitettu keittiöön, kylpyhuoneeseen, saunaan, vessaan ja vaatehuoneeseen. Näitä kutsutaan myös ns. likaisiksi tiloiksi.

Korvausilman tulisi tulla sisään asuintiloihin eli makuuhuoneisiin, työhuoneisiin ja olohuoneisiin, jolloin ilma virtaa luonnollisesti puhtaista tiloista kohti likaisia.

Asennuspaikka kannattaa yleensä valita ikkunaseinälle. Tyypillisin paikka on ikkunan jompikumpi puoli tai tuuletusluukku, jos huoneesta löytyy sellainen. Kannattaa kuitenkin huomioida, että tuuletusikkuna ei käy asennuspaikaksi vaan tuuletusikkunallisissa huoneissa venttiili tulee asentaa seinään.

Seinän materiaalilla on hieman merkitystä asennukseen lähinnä työmäärässä. Venttiilejä voidaan asentaa niin puuseiniin, tiiliseiniin kuin betoniseiniinkin. Seinän materiaali vaikuttaa vain asennuksen työläyteen, sillä esimerkiksi tiili- ja betoniseiniin korvausilmaventtiilin reikä joudutaan tekemään timanttiporaamalla, josta tulee yksi työvaihe lisää.

Verkkokaupastamme voit tilata korvausilmaventtiilin myös tiili- ja betoniseiniin, sillä laskuri osaa laskea asennushintaan mukaan myös tarvittavat timanttiporaukset.

Korvausilmaventtiili seinään

Ulkoseinä on korvausilmaventtiilin tyypillisin asennuspaikka, koska harvoissa kodeissa on tuuletusluukkuja joka huoneessa.

Asennettaessa korvausilmaventtiiliä ulkoseinään tulee ensisijaisesti varmistua seinän runkomateriaalista eli siitä, ollaanko venttiiliä asentamassa puuseinään, betoniseinään vai tiiliseinään.

Puuseiniin asennettaessa asennuspaikka tulee olla eristeen kohdalla. Runkotolpan kohdalla ei kannata lähteä asentamaan korvausilmaventtiiliä, koska tällöin runkotolppa katkeaa ja heikentää näin talon rakenteellista kestävyyttä. Yleensä hyvä asennuspaikka on ikkunan vieressä noin 10 – 50cm ikkunasta. Tässä kohtaa ei yleensä ole runkotolppia ja venttiili on riittävän korkealla, jotta korvausilma sekoittuu helposti huoneen yläosan lämpimämpään ilmaan. Jos tilaat asennuksen meidän kauttamme, varmistamme rakenneskannerilla runkotolppien sijainnit ennen porauksia, jolloin vältytään runkotolppien katkeamiselta.

Tiili- ja betoniseinissä hyvä asennuspaikka on yleensä noin 30 – 100cm päässä ikkunoista. Näissäkin on yleensä hyvä jättää riittävästi väliä ikkunaan, koska ikkuna-aukon yläpuolella on yleensä rakenteellisia vahvistuksia tukemassa ikkunaa.

Hyvä asennuskorkeus korvausilmaventtiilille on yleensä noin ikkunan yläreunan tasossa, jolloin sisään virtaava ulkoilma sekoittuu hyvin huoneen yläosassa olevan lämpimämmän huoneilman kanssa ennen laskeutumistaan alas.

Korvausilmaventtiili tuuletusluukkuun

Helpoin asennuspaikka korvausilmaventtiilille on tuuletusluukku. Tässä edellytyksenä on, että sinulla on tuuletusikkunan sijasta umpinaiset tuuletusluukut, joihin venttiilit voidaan asentaa.

Asennettaessa korvausilmaventtiiliä tuuletusluukkuun ei rakenteellisia asioita tarvitse huomioida, koska ikkuna ei ole kantavaa rakennetta. Siitä huolimatta usein hyvä asennuspaikka on näissäkin mahdollisimman korkealla tuuletusluukussa, jotta sisään virtaava ulkoilma sekoittuisi mahdollisimman hyvin lämpimämmän huoneilman kanssa.

Yksi hyvä vaihtoehto korvausilmaventtiilejä mietittäessä on asentaa venttiilit tuuletusluukkuihin siellä, missä se on mahdollista ja muutoin asentaa ne seiniin.

Verkkokauppamme laskurilla on mahdollista valita myös erityyppisiä venttiilejä. Eli voit samalla laskennalla valita tuuletusluukullisiin huoneisiin sopivat Velco VTR-100 venttiilit ja muihin huoneisiin Velco VLR-100 venttiilit.

Rakoventtiili ikkunaan

Rakoventtiilien asennuspaikka on yleensä ikkunan keskellä, jolloin se on symmetrisimmän näköinen.

Yleensä rakoventtiilejä asennettaessa ei ole kovin paljoa valinnan varaa asennuspaikan suhteen, lukuun ottamatta huoneita, joissa on useampia ikkunoita. Tällaisissa huoneissa paras asennuspaikka on usein huoneen kaukaisin ikkuna, jolloin sisään tuleva raikas ulkoilma sekoittuu mahdollisimman tehokkaasti huoneilmaan.

Mietityttääkö korvausilmaventtiilin asennus?

Varaa etäpalaveri ja käydään tilanteesi läpi yhdessä

Korvausilmaventtiilin asennuksen hinta

Korvausilmaventtiilin asennuksen hinnan saat parhaiten laskemalla sen itse 5 minuutissa verkkokauppamme laskurilla.

Hintaan vaikuttaa valittu korvausilmaventtiilin tyyppi ja asennettavan seinän materiaali. Puuseinät ovat edullisempia kuin timanttiporausta vaativat tiili- ja betoniseinät. Kolmantena vaikuttavana seikkana on asennuspaikan korkeus, sillä maan tasakerroksiin on edullisempi asentaa kuin toiseen tai sitä ylempiin kerroksiin, joissa joudutaan käyttämään telineitä tai nostinta asennuksessa apuna.

Rakoventtiilien asennuksen hinnan osalta kerroksella ei ole merkitystä, koska nämä asennukset pystytään tekemään kokonaan sisätilojen puolelta, jolloin ei tarvita telineitä tai nostimia. Tämä osaltaan lisää myös kerrostaloissa rakoventtiilien houkutusta perinteisten korvausilmaventtiilien asennuksen sijasta.

Sisäilman laadun parantaminen -
Korvausilmaventtiilin asennuksen vaikutukset

Sisäilman laatu on tärkeä tekijä ihmisen terveyden ja hyvinvoinnin kannalta. Huonolaatuinen sisäilma voi aiheuttaa erilaisia oireita, kuten päänsärkyä, väsymystä, allergiaoireita ja hengitystieongelmia. Siksi onkin tärkeää kiinnittää huomiota sisäilman laadun parantamiseen.

Usein ihmiset kertovat, että he huomasivat jo heti korvausilmaventtiilien asennuksen jälkeen sisäilman laadussa merkittävän parantumisen. Korvausilmaventtiilien asennus onkin yksi parhaita tapoja parantaa sisäilman laatua nopeasti ja edullisesti ilman suurempia remontteja.

Korvausilmaventtiilin asennuksen positiivisia vaikutuksia onkin selvästi parantunut sisäilman laatu. Raikas ilma auttaa myös poistamaan tunkkaiset hajut huoneista.

Toiseksi korvausilmaventtiili edistää toimivan ilmankierron syntymistä tiloissa. Korvausilmaventtiilit mahdollistavat tasaisen ilmankierron eri huoneiden välillä, mikä estää kosteuden kertymistä nurkkiin tai muihin paikkoihin, joissa ilma ei pääse kiertämään. Tällä tavoin korvausilmaventtiili auttaa ehkäisemään homeen ja muiden kosteusvaurioiden syntymistä.

Kolmanneksi korvausilmaventtiilin asennuksella voidaan parantaa myös energiatehokkuutta. Venttiili mahdollistaa tarkan ilmanvaihdon säätelyn, mikä puolestaan vähentää tarvetta lämmittää tai jäähdyttää tiloja. Tämän seurauksena energiankulutus pienenee ja säästöt näkyvät sähkölaskussa.

On kuitenkin tärkeää huomioida, että korvausilmaventtiilin asennuksen vaikutukset voivat vaihdella tilakohtaisesti. Jotkut tilat saattavat tarvita useampia venttiileitä esimerkiksi, jos sinulla on jotain isoja tiloja kuten suurempi olohuone tai jokin muu avara tila.

Korvausilmaventtiilien asennus sinulle?

Mikäli kaipaat korvausilmaventtiilien asennukseen asiantuntevaa tekijää, helpoin tapa on tilata haluamasi remontit suoraan verkkokaupastamme, jonka jälkeen käymme vielä tilauksesi läpi yhdessä kanssasi.
Jos kaipaat apuja tilaukseen tai haluat keskustella remonttisi sisällöstä, toteutuksesta tai muusta korvausilmaventtiilien asennukseen liittyvästä, voit varata myös ilmaisen etäpalaveriajan tai suunnittelukäynnin remonttikohteellasi.

Kiinnostaako lukea lisää korvausilmaventtiileistä?

Shopping Cart