fbpx
Verkkoremontti

Tunkkainen sisäilma? Kuinka tunnistaa ja ratkaista ongelmat

Sisäilman laatu on merkittävä tekijä kotisi mukavuudessa ja yksi tärkeimpiä tekijöitä terveydelle, koska varsinkin Suomessa vietämme paljon aikaa sisätiloissa.

Huono sisäilma aiheuttaa monia ongelmia kuten allergioita, hengitysvaikeuksia ja päänsärkyjä. Yksi yleisimpiä syitä näille on tunkkainen sisäilma. Tunkkainen sisäilma ei ole vain epämukavaa vaan yleensä se on merkki myös ongelmista ilmanvaihdossa sekä mahdollisista kosteusvaurioista.

Tässä artikkelissa käyn läpi, miten voit tunnistaa tunkkaisen sisäilman sekä annan ratkaisut, joilla voit korjata ongelmat kuntoon.

Tunkkainen sisäilma makuuhuoneessa

Missä tunkkaista sisäilmaa esiintyy?

Yleisimmin tunkkaista sisäilmaa esiintyy vanhemmissa taloissa eli ennen 1990-lukua rakennetuissa taloissa, sillä aiemmin sisäilman laatuun ei kiinnitetty juurikaan huomiota. Silloin kun näitä taloja on rakennettu, toteutustavat ovat olleet tosin ihan sen aikaisten rakennusmääräysten mukaisia, mutta nykytietämys on osoittanut, että nämä sen aikaiset ratkaisut eivät olleet kovin toimivia.

Tunkkaista sisäilmaa esiintyy myös jonkin verran 1990-luvun ja 2000-luvun alun taloissa, joissa ongelmana on usein, että ilmanvaihto on toteutettu koneellisena poistoilmanvaihtona. Näissä taloissa ilmaa kyllä poistuu yleensä riittävästi, mutta korvausilman saannista ei ole huolehdittu, mikä tuottaa huonon sisäilman, kun korvausilmaa ei tule riittävästi ja ilma jää tunkkaiseksi tai huonolaatuiseksi.

Yhtä kaikki, mahdollisesti juuri sinä kärsit tunkkaisesta sisäilmasta, joten pohditaan, mitä oireita se aiheuttaa ja mennään sen jälkeen ratkaisuihin.

Mitä ovat tunkkaisen sisäilman oireet?

Ensimmäisiä oireita, joita ihmiset yleensä havaitsevat sisäilman laadun ollessa huonoa, on väsymys, päänsärky sekä silmien kuivuminen. Erityisesti nämä ongelmat usein korostuvat esimerkiksi yön tai pitkän kotona tehdyn työpäivän jälkeen, kun olet ollut pitkään samassa tilassa suhteellisen paikallaan. Tämä johtuu siitä, että erityisesti siinä tilassa missä olet oleskellut, sisäilman laatu voi olla hyvinkin huono.

Ilmanlaadun mittaamisessa yksi parhaista indikaattoreista on ilman hiilidioksidipitoisuus, koska se korreloi suoraan sen kanssa miten laadukasta sisäilma on. Eli sillä saadaan suoraan mittaustulos siitä, kuinka hyvin ilma vaihtuu tiloissa, mikä taas kertoo hyvin sisäilmanlaadusta.

Sisäilmamittauksissa on todettu, että usein kun ihmiset kokevat sisäilman olevan tunkkainen, on ilman hiilidioksidipitoisuus kohonnut jo reilusti yli terveellisten raja-arvojen, jotka on esitetty alla olevassa taulukossa.

Hiilidioksidipitoisuus Arvio ilmanlaadusta
380 - 440 ppm
Ulkoilma
Alle 800 ppm
Hyvä sisäilma ei oireita
800 - 1200 ppm
Huono sisäilma, väsymyksen ja tunkkaisuuden tunnetta
Yli 1200 ppm
Todella huono sisäilma, päänsärkyä ja keskittymiskyvyn puutetta

Viranomaisten antama raja hiilidioksidin enimmäismäärälle sisäilmassa on 1450 ppm, joka on jo hyvin korkea ja näin korkealle hiilidioksidi saisi nousta vain poikkeustilanteissa.

Käytännössä kuitenkin mittaukset ovat osoittaneet, että vanhemmissa rakennuksissa ihan normaali makuuhuoneessa nukkuminen ovi suljettuna saa hiilidioksidipitoisuuden nousemaan jopa 2000 ppm tasolle ja ovi avattunakin hiilidioksidipitoisuus on helposti yli 1500ppm.

Tämä valtaisa ero suositeltujen hiilidioksidipitoisuuksien ja mitattujen hiilidioksidipitoisuuksien välillä kertoo siitä, että ei ole mikään ihme, että etenkin vanhemmissa rakennuksissa ihmiset kokevat usein sisäilman tunkkaiseksi ja huonoksi.

Toinen tekijä huonon sisäilman osalta on erilaiset kosteus- ja homevauriot, joita myös esiintyy vanhemmissa taloissa. Näidenkin osalta huono ilmanvaihto moninkertaistaa ongelmia, sillä kun kosteus- ja homevaurioista syntyvät mikrobit jäävät sisäilmaan sen sijaan, että ilmanvaihdolla pidettäisiin sisäilma raikkaana.

Käyn seuraavaksi läpi ratkaisut niin ilmanvaihdon parantamiseksi vanhemmissa rakennuksissa kuin siihen, miten voit erottaa, onko kyseessä huonon ilmanvaihdon aiheuttama ilman epäpuhtaus vai onko sinulla mahdollisesti isompiakin ongelmia talossasi.

Tunkkaisen sisäilman pääsyyllinen:

Ilmanvaihto ja mitä sille voidaan tehdä?

Pääsyyllinen tunkkaiselle sisäilmalle on siis ilmanvaihto. Etenkin vanhemmissa taloissa ilmanvaihto on yleensä toteutettu painovoimaisella ilmanvaihdolla ja hieman uudemmissa koneellisena poistoilmanvaihtona.

Lähtökohtaisesti ilmanvaihdon ongelmat on yleensä helppo korjata, mikä on varmaan monille tunkkaisesta sisäilmasta kärsivälle huojentava tieto.

Tunkkaisen sisäilman aiheuttajana on lähes aina huono ilmanvaihto, kuten jo aiemmin havainnollistin asiaa hiilidioksidin määrällä.

Käydään läpi nyt korjausvaihtoehdot niin painovoimaiselle kuin koneelliselle poistoilmanvaihdolle, jotka tyypillisimmin kärsivät tunkkaisesta sisäilmasta.

Painovoimainen ilmanvaihto
- Ilmanvaihdon parantaminen

Painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetuissa taloissa on ensisijaisena ratkaisuna sisäilman parantamiseksi korvausilman saannin parantaminen. Tämä johtuu siitä, että painovoimaisella ilmanvaihdolla rakennetuissa taloissa on jo rakentamisvaiheessa huolehdittu poistoilmakanavien tekemisestä, mutta korvausilmaa ei ole ajateltu lainkaan.

Ilmanvaihdon toimivuuden kannalta on kuitenkin ensiarvoisen tärkeää, että ilmaa tulee myös sisälle, jotta se voisi poistua. Ilman riittävän korvausilman saantia ilmaa ei myöskään poistu, koska painovoimaisessa ilmanvaihdossa ei normaalitilanteissa voi syntyä alipainetta. Eli tilannetta, missä ilmaa poistuisi mutta sitä ei tulisi tilalle vastaavaa määrää ei voi syntyä. Käytännön tilanne on siis yleensä se, että ilma vain seisoo paikallaan, mikä aiheuttaa tunkkaisuuden ja siitä johtuvan hiilidioksidipitoisuuden nousun.

Mobair 2030S korvausilmaventtiili asennettuna ulkoseinään
Mobair 2030S korvausilmaventtiili asennettuna ulkoseinään

Yksinkertaisin ja yleensä toimivin tapa korjata tunkkainen sisäilma painovoimaisissa taloissa onkin korvausilmaventtiilien asennus. Korvausilmaventtiileillä sisään tulevan korvausilman määrä saadaan moninkertaistettua ja tyypillisesti esimerkiksi hiilidioksidipitoisuudet laskevat alle 800ppm raja-arvon alle. Käytännössä sinulle tämä tarkoittaa tunkkaisuuden ja huonosta sisäilmasta johtuvien oireiden poistumista.

Mikäli korvausilmaventtiilit eivät riitä vaan haluat myös parantaa ilman poistumista, tällöin vedonparantajien lisääminen poistoilmakanaviin on oikea ratkaisu. Vedonparantaja on katolle poistoilmakanavan päälle asennettava tuulen voimalla pyörivä puhallin, joka tehostaa ilman poistumista hyvin, mutta ei riko kuitenkaan painovoimaisen ilmanvaihdon perustoimintamallia, jossa ilmanvaihto perustuu fysikaalisiin ilmiöihin.

PETE vedonparantaja, asennetaan katolle poistoilmakanavaan

Yleensä kuitenkin vedonparantajien lisäystä kannattaa harkita vasta sen jälkeen, kun on jo asentanut korvausilmaventtiilit ja tietää miten ne vaikuttavat sisäilman laatuun, koska valtaosa sisäilmaongelmista korjaantuu jo pelkillä korvausilmaventtiileillä.

Vedonparantajien isoin hyöty tulee esiin kesäaikaan, jolloin painovoimainen ilmanvaihto toimii huonoiten, kun lämpötilaero sisä- ja ulkolämpötilan välillä on pieni, eikä hormivaikutus toimi samalla tavalla kuin talvella, jolloin lämmin sisäilma luontaisesti nousee helpommin poistoilmahormeihin ja sitä kautta ilmanvaihto toimii paremmin.

Yleensä kesäaikaan painovoimaisella ilmanvaihdolla varustetussa talossa ihmiset käyttävätkin ikkunoiden avaamista ilmanvaihdon tehostamiseen. Jos et kuitenkaan halua availla ikkunoita niin vedonparantaja voi olla ihan tutustumisen arvoinen ratkaisu ilmanvaihdon tehostamiseen korvausilmaventtiilien lisäksi.

Koneellinen poistoilmanvaihto
- Ilmanvaihdon parantaminen

Koneellisella poistoilmanvaihdolla varustetuissa taloissa esiintyy myös jossain määrin sisäilman tunkkaisuutta ja huonoa sisäilmaa. Usein kuitenkin nimenomaan huono sisäilman laatu on ongelmana koneellisessa poistoilmanvaihdossa, koska ilmanvaihto kuitenkin koneellisesti poistaa huoneilmaa.

Tämä aiheuttaa sen, että jos korvausilmaa ei saada riittävästi suoraan ulkoilmasta korvausilmaventtiilien kautta niin ilma imetään sisään rakenteiden läpi. Tämä aiheuttaa huonon sisäilman, kun rakenteiden läpi tullessaan ilmaan tarttuu villakuituja, mikrobeita ja muita epäpuhtauksia seinärakenteiden sisältä.

Ongelman ratkaisu on kuitenkin sama kuin painovoimaisessakin ilmanvaihdossa eli korvausilmaventtiilien asennuksella saadaan tuotua riittävä määrä raikasta suodatettua ulkoilmaa sisälle, jolloin huonon sisäilman aiheuttamista ongelmista päästään eroon.

Korvausilmaventtiilit ovat käytännössä koneellisen poistoilmanvaihdon puuttuva palanen. Jopa 2000-luvulla rakennetuissa taloissa saattaa olla tilanne, jossa ilmanvaihto toimii kyllä muutoin hyvin ja imee huoneilmasta riittävästi ilmaa pois, mutta puhdasta korvausilmaa ei tule mistään, jolloin sisäilma jää huonoksi.

Samalla voi esiintyä myös ilman tunkkaisuutta, kun rakenteiden läpi imettävä ilma tulee kuitenkin sieltä, mistä se helpoiten sisälle pääsee. Tämä tarkoittaa usein sitä, että asunnon poistoilmanvaihtoventtiileihin nähden kauempana olevista huoneista ei imetä myöskään seinän läpi korvausilmaa, jolloin näissä ilma ei vain yksinkertaisesti juurikaan vaihdu, mikä aiheuttaa tunkkaisuutta.

Ratkaisu on kuitenkin yksinkertainen ja nopeasti toteutettava korvausilmaventtiilien asennus. Muutoin koneellisen poistoilmanvaihdon kanssa ei yleensä ole tarpeen tehdä korjauksia sisäilman parantamiseksi, ellei ilmanvaihtojärjestelmän säädöt ole pielessä, jolloin on syytä tehdä myös ilmanvaihdon säätö.

Tunkkainen sisäilma
- Kosteus- ja homevauriot?

Ilmanvaihdon lisäksi toinen seikka mikä usein huolettaa tunkkaisesta sisäilmasta kärsiviä on mahdolliset kosteus- ja homevauriot, joita ihmiset usein epäilevät, kun he kärsivät huonosta tai tunkkaisesta sisäilmasta.

Käytännössä usein kuitenkin kyse on vain siitä, että sisäilma on huono korvausilman puutteen takia, jonka lisäksi tietysti rakenteiden läpi tulevat epäpuhtaudet saattavat lisätä sisäilman aiheuttamia oireita. Usein onkin järkevää aloittaa siitä, että laittaa korvausilma-asiat kuntoon, minkä jälkeen voi uudelleen arvioida, että minkälainen olo sinulla on kotonasi.

Mikäli kuitenkin epäilet, että asunnossasi on kosteus- tai homevaurio, on sitä usein järkevä lähteä selvittämään esimerkiksi sisäilmamittauksin, rakennetutkimuksin tai homekoiralla, koska pelkkä ilmanvaihdon parantaminen ei kuitenkaan poista ongelmia, vaikka oireet helpottaisivatkin.

Omatoimisesti kosteus- tai homevaurioiden selvittäminen on melko haastavaa, mutta osa ihmisistä esimerkiksi haistaa homeen hajun vaatteissa, kun ne viedään tilaan, joka on puhdas. Tällöin vaatteiden todellinen haju tulee paremmin esille kuin haistellessa niitä homeisessa kodissa. Homeenhajua kuvaillaan usein maakellarimaiseksi tai ”märän oloiseksi” sekä tunkkaiseksi.

Rakennetutkimuksessa otetaan näytteitä mahdollisesti vaurioituneiksi epäillyistä rakenteista ja näistä tehtävä mikrobiviljely on ainoa tapa, jolla voidaan aukottomasti todeta, onko rakenteissa home- tai mikrobivaurio.

Mikäli siis epäilet home- tai mikrobivauriota, on tätä syytä tutkia.

Tunkkainen haju pois asunnosta

Palataan kuitenkin tunkkaisuuteen ja mietitään, miten tunkkaisen hajun saisi pois omasta asunnosta. Yksinkertainen ensiapu on tietysti vain avata ikkunat, jolloin ilmanlaadun parantumisen huomaa usein pikaisestikin.

Samalla huomaat myös sen, mitä korvausilman saanti käytännössä tarkoittaa. Ikkunan auki pitäminen ei kuitenkaan varsinkaan talvisaikaan ole monillekaan käytännöllinen ratkaisu, koska ikkunasta tulee usein liikaa ilmaa sisään, mikä viilentää kodin ikävästi ja saa vedontunteen aikaiseksi.

Pysyvämmäksi ratkaisuksi asunnon tunkkaisuuden poistoon käykin jo aiemmin mainitut korvausilmaventtiilit.

Jos sinua kiinnostaa tutkia, mikä korvausilmaventtiili voisi olla paras sinun tarkoituksiisi niin artikkelistamme ”Paras korvausilmaventtiili? Korvausilmaventtiilit vertailussa” voisi olla sinulle apua. Samoin jos mietit parasta sijoituspaikkaa korvausilmaventtiileille niin artikkelimme ”Painovoimainen ilmanvaihto – Venttiilien sijoitus” antaa sinulle vastauksia siihen, miten tilannettasi voitaisiin parantaa huomattavasti.

Tunkkainen haju makuuhuoneessa

Kuten jo artikkelin alkupuolella mainitsin, makuuhuoneet ovat usein se tila, jossa sisäilman tunkkaisuuteen havahdutaan eniten. Etenkin yön jälkeen hiilidioksidipitoisuudet nousevat huomattavasti, mikä kertoo siitä, että sisäilma ei vaihdu riittävästi vaan seisoo paikallaan ja sitä kautta aiheuttaa tunkkaisuutta.

Ohjeiden mukaisesti makuuhuoneissa tulisikin olla aina tuloilmareitti, mikä painovoimaisella tai koneellisella poistoilmanvaihdolla tarkoittaa käytännössä korvausilmaventtiiliä.

Koneellisella tulo- ja poistoilmanvaihdolla rakennetuissa taloissa makuuhuoneissa on tuloilmaventtiili, joka tuo koneellisesti huoneeseen puhdasta ilmaa, ja näissä makuuhuoneissa on harvemmin ongelmia tunkkaisen hajun kanssa.

Jos sinulla on painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto niin kannattaa tutustua korvausilmaventtiilin asennukseen, sekä mahdollisesti yllä mainittuihin artikkeleihin jos kaipaat, lisätietoa siitä, miten sinun makuuhuoneesi ilmanlaatu saataisiin kuntoon.

Tunkkainen haju kerrostalossa

Mikäli asut kerrostalossa, tunkkainen haju sisäilmassa voi olla sinullakin ongelmana, mutta usein kerrostalossa ongelmaa lähtee ratkomaan hallitus- tai isännöitsijä.

Samat perusperiaatteet pätevät kuitenkin myös kerrostaloissa eli asuinhuoneisiin olisi saatava korvausilmaa, jotta tunkkaisesta hajusta päästään eroon. Käytännössä tämä tarkoittaa yleensä rakoventtiilien asennusta, koska kerrostaloissa harvemmin halutaan lähteä asentamaan korvausilmaventtiilejä suoraan ulkoseiniin.

Jos kärsit kerrostalossa tunkkaisesta hajusta tai huonosta sisäilmasta niin kannattaa lähteä ehdottamaan isännöitsijän tai hallituksen suuntaan kuitenkin sitä, että asia pitäisi laittaa kuntoon ja hankkia korvausilmaventtiilit huoneistoihin.

Korvausilma kuntoon sinun kotonasi?

Jos sinusta alkoi tuntua siltä, että olisi aika laittaa korvausilma-asiat kuntoon sinun kotonasi. Niin lisätietoa korvausilmasta löydät korvausilmaventtiilin asennus sivultamme.

Jos taas haluat ottaa nopeita askeleita eteenpäin niin hintalaskurista saat suoraan tarkan hinnan mitä korvausilmaventtiilin asennus maksaa.

Kaipaatko ammattilaisen apua?

Mikäli koet, että kaipaisit ammattilaisen mielipidettä siitä saadaanko korvausilmaventtiileillä sinun kotisi sisäilma kuntoon, mitkä olisi optimaallisimman sijoituspaikat ja korvausilmaventtiilien määrät niin voit varata myös etäpalaveriajan tai suunnittelukäynnin kotiisi. Missä voimme käydä erikseen läpi juuri sinun tilanteesi ja löytää oikeat ratkaisut.

Suunnittelukäynti

Jos haluat mielummin käydä asiat paikan päällä läpi niin tämäkin onnistuu.

Suunnittelukäynnillä voidaan käydä läpi mikä korvausilmaratkaisu sopisi juuri sinun tarpeisiin parhaiten.

Etäpalaveri

Koska olemme remonttiverkkokauppa niin suosimme tietysti etävaihtoehtoja.

Eli jos sinulla on kysymyksiä korvausilmaventtiilien asennukseen tai tarvitset apua esimerkiksi hintalaskurin käytössä varaa etäpalaveri.

Haluatko lukea lisää sisäilmasta?

Shopping Cart