fbpx
Verkkoremontti

Valesokkelin korjaus

Onko sinulla korjausta kaipaava valesokkeli tai mietitkö valesokkelitalon ostoa?

Tältä sivulta löydät, miten valesokkelin korjaus toteutetaan, mitä eri korjausmenetelmiä valesokkelille on sekä yleistä tietoa ja kokemuksia valesokkeleista ja tietysti valesokkelin korjauksen hinnat.

Valesokkeleita on tyypillisesti 1960 – 1990 rakennetuissa pientaloissa, mutta näin jälkikäteen rakenne on havaittu erittäin vaurioherkäksi. Meidän työntekijämme ovat olleet vuodesta 2012 mukana korjaamassa kuntoon yli 130 valesokkeliasuntoa eli voimme jo luotettavasti sanoa tietävämme jotain aiheesta.

Tässä ajassa valesokkelin korjausmenetelmät ovat kehittyneet huomattavasti ja nykyään valesokkelin korjaukseen on olemassa menetelmät, joilla ongelmat saadaan poistettua ja tuotua näin asunnollesi vuosikymmeniä lisää käyttöikää ilman sisäilmaongelmia.

Käydään seuraavaksi läpi valesokkelirakenne, vaurioitumismekanismit, korjausmenetelmät ja hinnat, rakennuslupaprosessi sekä tietysti kokemukset valesokkelin korjauksesta.

Sivun sisältö

Haluatko päästä vauhdilla eteenpäin?

Laske valesokkelin korjauksen hinta verkkokaupassamme tai varaa ilmainen suunnittelukäynti!

Mikä on valesokkeli?

Valesokkeli on ulkoseinärakenne, jossa seinärungon alaosa alkaa lattialaatan alapuolelta ja sen tunnistaa yleensä siitä, että ulko-oven alareuna on alempana kuin sokkelin yläreuna.

Ajatus valesokkelista syntyi 1950-luvulla, kun arkkitehdit ihannoivat amerikkalaista perustamistapaa, jossa talon alapohja on suoraan maata vasten, jolloin asuntoon pääsi sisään esteettömästi ilman portaita. Tämän ajatuksen pohjalta ensimmäiset RT-kortit valesokkeleista valmistuivat vuonna 1957. Niissä suositeltiin, että maanpinnan ja sisäpuolen lattiapinnan välinen korkeusero ei saanut olla yli 30 cm routimisvaaran takia.

Rakenne on siis oman aikakautensa tuote ja se oli hyvän rakennustavan mukainen rakenne aina 1990-luvulle asti, jolloin herättiin valesokkelirakenteen aiheuttamiin ongelmiin ja valesokkelirakenne kiellettiin.

Vuosina 1960 – 1990 Suomeen ehdittiin kuitenkin rakentaa lähes 170 000 pientaloa valesokkelirakenteella. Käyn seuraavaksi läpi näiden korjausta.

Valesokkelirakenne?

Ensimmäinen vaihe valesokkelin korjausta mietittäessä on selvittää, onko talossa valesokkelirakenne ja jos on niin minkälainen. Tähän saa varmuuden vanhoista rakennesuunnitelmista tai avaamalla seinärakennetta, jolloin nähdään missä seinärungon alajuoksu on.

Valesokkelirakenteen tyyppikuva

Käytännössä, jos alajuoksu lähtee alapohjalaatan alapuolelta, seinässä on valesokkelirakenne. Rakenneratkaisut voivat kuitenkin poiketa huomattavasti eri seinärakenteissa. Yksinkertaisimmillaan seinässä on vain 100 – 150mm leveä seinärunko, jonka ulkopinnassa on tuulensuojalevy. Osassa valesokkelitaloista on kuitenkin tehty rakentamisvaiheessa paksumpia lämmöneristyskerroksia lisäämällä esimerkiksi 50mm paksu lisäeriste seinärungon ulkopuolelle.

Alla olevassa taulukossa on tyypilliset valesokkeliseinärakenteet

Valesokkelirakenne ilman lisäeristystä Valesokkelirakenne lisäeristyksellä
Ulkoverhous puu tai tiili Ulkoverhous puu tai tiili
Koolaus 50mm ja lisäeristeenä 50mm villaa
Seinärunko 100 – 150mm, eristeenä villaa Seinärunko 100 – 150mm, eristeenä villaa
Höyrynsulku Höyrynsulku
Levytys Levytys

Muuttuvia tekijöitä on tyypillisesti siis lämmöneristyksen määrä sekä ulkoverhousmateriaali, joka on yleensä puuta ja/tai tiiltä.

Ulkoverhouksista tiiliverhouksissa on valesokkelin lisäksi yleensä ongelmana myös huolimattomasta muuraustyöstä syntyneet laastipurseet, jotka aiheuttavat lisäongelmia, koska ne siirtävät tiiliverhoukseen tulevan sadeveden tuulensuojalevyyn ja sitä kautta aiheuttavat seinärakenteeseen kosteusongelmia mahdollisesti koko ulkoseinän korkeudelle.

Valesokkelivaurioiden syyt

Pääasiallinen valesokkelin vaurioitumisen syy on maaperästä nouseva kosteus. Perustusten ja sokkelin kostuminen johtuu yleensä aina puutteellisesta salaojituksesta ja ulkopuolisesta vedeneristyksestä. Tämä taas aiheuttaa vanhemmissa pientaloissa sen, että perustukset ovat kosteat.

Valesokkelin vaurioitumismekanismi

Pieni määrä kosteutta ei kuitenkaan itsessään aiheuta ongelmia vaan valesokkelin vaurioituminen vaatii, että kosteutta on riittävän paljon ja riittävän usein, jolloin kosteus nousee kapillaarisesti ylös sokkeliin aiheuttaen sen, että valesokkelirakenteen alaosa on kostea. Tämä taas aiheuttaa alaohjauspuulle, tuulensuojalevyn alaosille ja lämmöneristekerrokselle otolliset olosuhteet mikrobivaurioiden syntyyn.

Koska valesokkelirakenne vaatii suhteellisen paljon kosteutta vaurioituakseen, ensimmäiset valesokkelien vaurioitumispaikat syntyvätkin usein niihin kohtiin rakennusta, joissa maanpinta viettää taloa kohden tai joilla kohdin maaperä on muutoin kosteampi kuin muualla talon ympärillä.

Toinen tekijä valesokkelin vaurioitumisessa on rakenteen tuulettuvuus, sillä pelkkä kosteuskaan ei itsessään välttämättä ole ongelma, jos se pääsee poistumaan rakenteesta. Valesokkelirakenteissa on kuitenkin yleensä ongelmana myös se, että alajuoksupuu on tuulettumattomassa syvennyksessä sokkelin sisällä, jolloin kosteus pääsee muhimaan alajuoksussa. Lisäongelmana on usein ulkoverhouksen puutteellinen tuulettuvuus etenkin tiiliverhoilluissa taloissa, joissa on jo aiemmin mainitsemiani laastipurseita tukkimassa rakenteen tuulettuvuutta ja puuttuvat tuuletusraot seinän alaosassa.

Kaipaatko apua vasokkelikorjauksen sisällön tai hinnan kanssa?

Varaa etäpalaveriaika tai ilmainen suunnittelukäynti paikan päällä niin voimme käydä yhdessä läpi mieltäsi askarruttavat kysymykset

Valesokkelin korjausmenetelmät

Nyt kun on käsitelty valesokkelin vaurioitumisen syyt, on aika miettiä korjaustapoja. Keskityn tässä valesokkelirakenteen korjaukseen, mutta olennainen osa onnistunutta valesokkelin korjausta on huolehtia myös vaurion aiheuttajan poistamisesta eli tehdä salaojaremontti ja tässä yhteydessä ulkopuolinen vedeneristys.

Valesokkelirakenteen korjauksen perusajatuksena on poistaa valesokkelirakenne ja nostaa seinärunko alkamaan alapohjalaatan yläpuolelta. Tätä kutsutaan usein valesokkelin kengittämiseksi.

Korjausmenetelminä tässä käytetään termokenkä/palkkirakennetta, metallisia valesokkelikenkiä tai terästassuja sekä harkkokorotusta. Nämä kaikki ovat toimivia ja jo pidemmän aikaan käytössä olleita korjaustapoja valesokkelin korjaukselle, ja on jo syntynyt kokemusta, että nämä korjausmenetelmät myös toimivat valesokkelin korjauksessa. Me teemme korjauksia näillä kaikilla tavoilla.

Käydään kuitenkin läpi nämä eri korjausmenetelmät ja niiden hyviä ja huonoja puolia.

Termokenkä/palkkikorjaus

Termokenkä ja termopalkki saivat vuonna 2013 kosteusturvallisen rakentamisen palkinnon ja olivat ensimmäinen teollinen valesokkelin korjaukseen kehitetty tuote. Tutustuin myös itse tähän tuotteeseen palkinnon myötä ja olen toteuttanut siitä lähtien korjauksia tällä tuotteella.

Korjattaessa valesokkelirakennetta termokengällä vanha alajuoksupuu ja seinärunkojen alaosa puretaan ja tilalle asennetaan termokengät runkotolppien alaosaan ja termopalkki runkotolppien väliin.

Valesokkelin korjaus termokengällä
Valesokkelin korjaus termokengällä

Tällöin valesokkelirakenne saadaan poistettua ja tilalla on metalliprofiilista valmistetut termokengät, joiden sisällä on Finnfoam eristettä. Runkotolppien välin taas täyttää termopalkki, jossa on Finnfoameristettä ja yläosassa Finnfoamiin liimattu lauta, johon saadaan kiinnitettyä seinälevytysten alaosat sekä jalkalistat.

Oikein toteutettuna termokenkä/palkkiratkaisulla saadaan toimiva korjaus tehtyä, mutta sen heikkona kohtana on lattian ja ulkoseinän höyrynsulun liitoskohta, joka tulee saada erittäin tiiviiksi. Tämä johtuu siitä, että termokenkä/palkkirakenne ei sulje alapohjalaatan alla olevaa maaperäyhteyttä alapohjalaatan alle, jossa on usein mikrobeita. Tätä varten on erittäin suositeltavaa tehdä alapohjalaatan ja höyrynsulun väliin hyvä tiivistys butyylinauhalla tai muulla varmalla tiivistystavalla, jotta rakenteesta saadaan tiivis.

Valesokkelikenkä ja terästassu

Valesokkelikengän asennus
Valesokkelin korjaus valesokkelikengällä

Valesokkelikenkä ja terästassu sekä muut vastaavat tuotteet ovat syntyneet termokenkäratkaisun jälkeen. Näissä perusajatus on sama eli korvataan seinärunkotolppien alaosa metallisella kengällä, jolloin alapohjalaatan alapuolelle ei jää enää orgaanista ainetta.

Näissä isoin ero tulee siinä, että koko valesokkelin syvennys valetaan umpeen, jolloin valesokkelista tulee ilmatiivis ja tämä maaperäyhteys alapohjan alle katkeaa. Valamisessa kannattaa käyttää EPS Cementtiä, joka on hyvin lämpöä eristävää kevytbetonia, jolloin valesokkelin kohdalle ei muodostu kylmää siltaa toisin kuin jos valesokkeli valettaisiin tavallisella betonilla umpeen.

Jos korjaus toteutetaan kenkäratkaisulla niin tällöinkin olennaista on kuitenkin huolehtia alapohjan- ja seinän höyrynsulun tiiveydestä, jotta seinärakenteesta saadaan tiivis. Monesti myös kenkäratkaisuilla alapohjan ja seinän liittymään asennetaan butyylinauha tai muu kestävä ja hyvin tiivis tiivistysratkaisu, jolla viimeistellään toimiva valesokkelin korjaus.

Harkkokorjaus

Kolmas vaihtoehto valesokkelin korjaukselle on perinteinen harkkomuuraus, jolla valesokkeleita korjattiin varsinkin ennen termokengän tuloa markkinoille.

Tässä korjausmenetelmässä on sama ajatus kuin muissakin eli puretaan alajuoksu ja seinärungon alaosa. Tämän jälkeen valesokkelisyvennykseen muurataan harkot, jolloin harkon yläpinta nousee alapohjalaatan yläpuolelle. Harkon päälle taas asennetaan uusi alajuoksupuu, johon seinärunkotolpat kiinnitetään. Eli tälläkin saavutetaan sama lopputulos, jolloin valesokkelisyvennyksessä ei ole enää orgaanista ainetta, ja seinärungot alkavat turvallisesti alapohjalaatan yläpuolelta.

Hyvänä puolena harkkokorjauksessa on, että sokkelille ei synny seinärungosta pistekuormia, kun harkot jakavat kuorman tasaisesti koko sokkelille, kun taas termokenkä- ja eri teräskenkävaihtoehdoissa seinärakenteiden kuormat tulevat pistekuormina aina kengän kohdalle. Tällä voi olla merkitystä esimerkiksi kaksikerroksissa taloissa, jos varsinainen sokkeli on tehty harkoista sen sijaan, että sokkeli olisi valettu betonista.

Muutoin harkkokorjauksella ei ole kauheasti hyviä puolia, koska se on työläämpi ja hitaampi toteuttaa kuin muut korjausvaihtoehdot. Siinä on sama ongelma maaperäyhteyden osalta kuin termokengälläkin eli muurattu harkko valesokkelisyvennyksessä ei sulje maaperäyhteyttä. Harkon lämmöneristävyys ei myöskään ole kovin hyvä, jolloin sokkelirakenteen lämmöneristävyys huononee verrattuna alkuperäiseen valesokkelirakenteeseen, jossa lämmöneristysvilla on viety syvälle valesokkelin sisään.

Purku- ja puhdistustyöt valesokkelin korjauksessa

Korjausmenetelmän valinta on usein se, joka puhututtaa usein ihmisiä eniten. Monia kiinnostaa kuitenkin myös, miten purku- ja puhdistustyöt toteutetaan valesokkelin korjauksessa.

Valesokkeliin liittyvät purkutyöt ovat aina kosteus- ja mikrobivaurioiden purkutyötä. Tähän liittyen Rakennustieto Oy on laatinut purkutyöohjeen RATU 82-0383 Kosteus- ja mikrobivaurioituneiden rakenteiden purku, jota noudatamme purkutöissä. Tässä ohjeistuksessa olennaisimpia asioita on

 • Työnaikainen alipaineistus
 • Työalueen osastointi ja suojaus
 • Oikeat purkumenetelmät
 • Työntekijöiden suojautuminen

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että ennen purkutöiden aloitusta työalue alipaineistetaan H13-luokan alipaineistajilla, jotka suodattavat mikrobit pois ilmasta. Myös ilmanvaihto suljetaan purkualueelta tai koko huoneistosta riippuen korjausalueen laajuudesta.

Alipaineistus valesokkelin korjauksessa
Osastointi valesokkelin korjauksessa

Jos vain osa sinun asunnostasi korjataan, niin tällöin purkualue myös rajataan osastoimalla, jotta mikrobit eivät kulkeudu purkutyön aikana muuhun huoneistoosi. Muutoin suojaukset noudattelevat normaalia remontointia eli suojataan säilyvät pinnat kuten lattiat, kiintokalusteet ja kulkureitit.

Itse purkutyö alkaa mahdollisten seinillä olevien lämmityspattereiden purkamisella, jonka jälkeen puretaan seinälevytykset. Minimipurku laajuus on, että seinälevytykset puretaan ikkunoiden alareunaan asti. Jos koko seinälevytystä ei pureta, sillä on kuitenkin useita huonoja puolia kuten:

 • Höyrynsulkua ei voida uusia kokonaan, jolloin koko ulkoseinästä ei saada tiivistä
 • Ei nähdä mahdollisia ylempänä seinässä olevia vaurioita
 • Seinälevytys halkeilee helposti saumasta, jos seinän alaosaan asennetaan uusi levy

Suositus on siis purkaa ja uusia koko ulkoseinän levytys ja siksi me teemme kaikissa remonteissa näin. Seinälevytysten purkamisen jälkeen päästään käsiksi ulkoseinärakenteisiin ja voidaan tarkentaa vielä tarvittaessa korjaustapoja, kun koko rakenne on näkyvillä.

Valesokkelirakenteen osalta purkutyö etenee runkotolpittain eli yleensä puretaan 1 – 2 runkotolppaa, jonka jälkeen valesokkelisyvennys puhdistetaan mekaanisesti hiomalla ja asennetaan kengitykset paikalleen. Tätä jatketaan koko korjattavan alueen matkalle, jonka jälkeen puhdistetaan vielä koko valesokkelisyvennys ennen seuraavia asennuksia.

Vielä 2010-luvun alkupuolella käytettiin myös puhdistusaineita valesokkelirakenteiden puhdistukseen, mutta näistä on pitkälti luovuttu koska puhdistusaineet sisältävät yleensä biosideja, joiden on THL (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos) mukaan todettu jättävän jälkeensä elinvoimaisimmat mikrobikasvustot ja puhdistusainejäämiä rakenteisiin, jolloin aiheutetaan usein enemmän haittaa kuin hyötyä. Tämän takia nykyinen suositus on käyttää mekaanista puhdistusta, jota myös me käytämme valesokkelirakenteiden puhdistuksissa.

Kaipaatko apua vasokkelikorjauksen sisällön tai hinnan kanssa?

Varaa etäpalaveriaika tai ilmainen suunnittelukäynti paikan päällä niin voimme käydä yhdessä läpi mieltäsi askarruttavat kysymykset

Lämmöneristys- ja tiivistystyöt

Valesokkelirakenteen varsinaisen korjauksen jälkeen on vuorossa rakenteiden palautus, joka koostuu yleensä tuulensuojalevyn asennuksesta, lämmöneristyksistä sekä rakenteiden tiivistyksestä.

Tuulensuojalevy

Valesokkelin korjauksessa uusitaan aina vähintään tuulensuojalevyn alaosa, joka on yleensä aina vaurioitunut maaperästä nousseesta kosteudesta ja joka on muutoinkin tiellä valesokkelin korjaustyössä.

Minimissään tuulensuojalevyä uusitaan yleensä noin 60 cm korkeudelle, mutta monesti voi olla perusteltua uusia myös koko tuulensuojalevytys esimerkiksi seuraavissa tilanteissa:

 • Tuulensuojalevyssä on kosteusvaurioita
 • Tuuletusraossa on ongelmia
 • Lämmöneristykseksi halutaan vaihtaa polyuretaani

Nämä mahdolliset ylempänä olevat tuulensuojalevyn kosteusvauriot ovat aika selkeä syy miksi kannattaa vaihtaa koko tuulensuojalevy.

Aiemmin mainitsin jo, että varsinkin tiiliverhoilluissa valesokkelitaloissa on usein lisäongelmana laastipurseet, jotka ovat painuneet kiinni tuulensuojalevyyn. Tämä on myös hyvä syy uusia tuulensuojalevy kauttaaltaan ja poistaa samalla laastipurseet tiiliverhouksesta. Myös puutaloissa voi olla ongelmia tuuletusraon kanssa, jolloin kannattaa harkita tuulensuojalevyjen uusimista kokonaisuudessaan.

Välillä valesokkeliremontin yhteydessä halutaan myös vaihtaa lämmöneristeet polyuretaaniin. Tällöin vanha tuulensuojalevy voidaan poistaa ja polyuretaanilevy toimii tämän jälkeen tuulensuojalevynä ja myös tuuletusrakoa saadaan kasvatettua. Toinen vaihtoehto on, että halutaan asentaa tuulensuojalevy polyuretaanin ulkopinnalle, mutta tuulensuojalevystä halutaan kuitenkin uusi ja paremmin polyuretaanilevyn kanssa yhteen sopiva.

Lämmöneristeet

Tuulensuojalevyn asennuksen jälkeen seuraava vaihe on lämmöneristeiden asennus. Tässä käytetään yleensä joko villaa tai aiemmin mainittua polyuretaanilevyä.

Valesokkelikorjausten minimiohjeistuksessa on, että lämmöneristeet tulisi uusia seinän alaosasta noin 60cm korkeuteen eli ikkunoiden alareunaan asti. Käytännössä kuitenkin, kun seinärakenne on joka tapauksessa jo auki, on mielekkäämpää usein uusia koko ulkoseinän lämmöneristeet. Tällä on enää pieni kustannusvaikutus jo muuten isossa projektissa. Tästä saatavia hyötyjä taas on mm.

 • Vanhat lämmöneristeet voivat sisältää mikrobeita (ne ovat olleet joka tapauksessa samassa ilmatilassa)
 • Uusilla lämmöneristeillä on parempi lämmöneristävyys
 • Koko ulkoseinä saadaan tiivistettyä

Jos seinät lämmöneristetään villalla, lämmöneristävyys paranee usein hieman aiemmasta, kun uusien villaeristeiden lämmöneristysarvo on parempi kuin vanhojen. Lisäksi uusi rakenne on huomattavasti tiiviimpi kuin aiempi, mikä parantaa myös lämmöneristävyyttä.

Jos seinät taas lämmöneristetään polyuretaanilevyillä niin lämmöneristävyyttä saadaan parannettua selkeästi. Polyuretaanieristyksen haittapuoli on lähinnä se, että sen ääneneristävyys on huonompi, jolloin pihalta saattaa kantautua hieman enemmän ääntä sisään. Lentomelualueilla tosin tästä syystä ei voi käyttää muuta kuin villaeristystä.

Kolmantena vaihtoehtona on tehdä yhdistelmäeriste, jossa otetaan vähän molemmista hyviä puolia eli asennetaan ulkoverhouksen puolelle villaa ja päällimmäiseksi lämmöneristekerrokseksi 50 mm polyuretaanilevy. Tällöin saadaan hieman parempi lämmöneristys kuin pelkällä villalla ja isoimpana hyötynä rakenne saadaan tehtyä tiiviimmäksi, josta lisää seuraavaksi.

Höyrynsulku ja rakenteen tiivistys

Seuraava ja kriittisin vaihe valesokkelin korjauksen onnistumisessa on höyrynsulku ja etenkin sen tiivistäminen.

Villaeristystä käytettäessä villan päälle asennetaan höyrynsulkumuovi, kun taas polyuretaanilevyllä itse polyuretaanilevy toimii höyrynsulkuna.

Höyrynsulun tiivistys valesokkelin korjauksessa
Polyuretaanilevyn tiivistys ikkunaan

Korjauksen onnistumisen kannalta olennaisin asia on kuitenkin höyrynsuluntiiveys, ja olenkin jo aiemmin korostanut, että alapohjalaatan ja höyrynsulun tiiveys on kaikista olennaisin kohta. Tässä paras ratkaisu on asentaa butyylinauha liitoskohtaan, mikä kestää hyvin myös rakenteiden liikkumista esimerkiksi talon painumisen myötä. Hieman kevyempi vaihtoehto taas on tiivistää lattia-seinäliitoskohta liimamassalla.

Toiseksi tärkein tiivistyksen kohta on varsinaisen höyrynsulun tiivistäminen eli höyrynsulkumuovia käytettäessä kaikki saumat teipataan ja polyuretaanilevyä käytettäessä taas kaikki runkotolpan ja polyuretaanilevyn välit teipataan. Samoin yläpohjan höyrynsulku tulee tiivistää kiinni ulkoseinän höyrynsulkuun. Tässä on hyvä käyttää erittäin hyviä tiivistystuotteita, joilla saavutetaan riittävä pitkäaikaiskestävyys. Itse suunnittelemissamme kohteissa käytämme Tiivistalon xxxxx, jolle on testattu laboratorio-olosuhteissa 50v käyttöikä.

Kolmas tärkeä tiivistyskohde on höyrynsulun liittymät ikkunoihin ja oviin. Myös tässä kannattaa käyttää hyviä tiivistystuotteita, joilla saavutetaan riittävä pitkäaikaiskestävyys. Itse suunnittelemissamme kohteissa käytämme Tiivistalon xxxx, jolle on myös testattu laboratorio-olosuhteissa 50v käyttöikä.

Viimeinen loppusilaus tiivistykselle saadaan läpivientien tiivistyksistä kuten pistorasioista, joiden suojaputket tulevat yleensä alapohjalaatan kautta. Kun nämä tiivistetään, rakenteesta saadaan tiivis.

Tiivistystöiden osalta olennaista on kuitenkin huomioida, että silmällä on käytännössä mahdoton arvioida, onko rakenne tiivis vai ei. Tämän takia seinärakenteelle tuleekin seuraavaksi tehdä merkkiainekoe, jolla varmistetaan tiiveys.

Merkkiainekoe – Valesokkelin korjauksen laaduntae

Oman kokemukseni mukaan merkkiainekoe on yksittäisenä asiana isoin vaikuttava tekijä valesokkelin korjauksen onnistumiseen. Myös osa rakennusvalvonnoista edellyttää rakennusluvassa, että valesokkelin korjauksissa toteutetaan merkkiainekoe.

Höyrynsulun tiiveys on siis olennainen osa onnistunutta valesokkelin korjausta, koska alapohjalaatan alla on usein mikrobeita ja myös rakenteisiin saattaa jäädä pieniä määriä mikrobeita puhdistuksesta huolimatta (koska mikrobeitakaan ei näe ja sitä kautta on mahdoton sanoa, onko kaikki saatu puhdistettua).

Merkkiainekokeessa tarkastetaan höyrynsulun tiiveys käyttämällä typen ja vedyn muodostamaa kaasua, jota syötetään ulkopuolelta seinärakenteeseen. Sisätiloihin tehdään kokeen ajaksi alipaine, jolloin kaasu virtaa seinärakenteen läpi ja näin voidaan tarkastella höyrynsulun tiiveyttä.

Merkkiainekokeessa paljastuu pienimmätkin rakenteiden ilmavuodot ja näin voidaan varmistaa rakenteen tiiveys sekä korjata tarvittaessa pienetkin ilmavuotokohdat.

Ilman merkkiainekoetta höyrynsulkua tarkastellaan usein vain silmämääräisesti, jolloin on käytännössä mahdoton havaita pieniä ilmavuotopaikkoja, jotka ovat usein sen verran pieniä, että ne eivät ole silmin havaittavissa.

Valesokkelin korjausta jatketaan vasta, kun merkkiainekokeessa on todettu, että rakenteet ovat ilmatiiviit. Tähän on myöskin ohjekortti RT 14-11197 Rakenteiden ilmatiiveyden tarkastelu merkkiainekokein, jota merkkiainekokeissa noudatetaan.

Mitä muuta kannattaa huomioida valesokkelin korjauksessa?

Käydään vielä läpi jotain yksittäisiä huomioitavia ja valesokkelin korjauksessa usein esiin nousevia kysymyksiä toteutuksen suhteen, ennen kuin käydään läpi valesokkelin korjausprosessi tutkimuksista aina valmiiseen korjattuun huoneistoon.

Tiiliverhouksen ilmarako

Olen jo useampaan kertaan maininnut, että etenkin tiiliverhotuissa taloissa on valesokkelin korjauksen yhteydessä usein järkevää huolehtia myös laastipurseiden poistamisesta. Tämä johtuu siitä, että ilmastomme on muuttunut ja viistosateiden määrä on kasvanut. Tämä taas tarkoittaa sitä, että tiiliverhous on aiempaa useammin kostea ja sitä kautta siirtää kosteutta ulkoseinärakenteisiin, jos seinässä on laastipurseita.

Tiiliverhouksen laastipurseet
Laastipurseet poistettu

Valesokkelin korjauksessa näiden laastipurseiden poistaminen on helppoa ja kustannustehokasta, kun seinärakenne on joka tapauksessa auki, jolloin ylimääräiseksi kustannukseksi tulee lähinnä tuulensuojalevyn uusinta ja laastipurseiden poisto, joten sitä ei kannata jättää tekemättä.

Ilmanvaihto

Riittävästä korvausilman saannista huolehtiminen on toinen olennainen asia, joka kannattaa ehdottomasti huolehtia valesokkelin korjauksen yhteydessä.

Alun perin 1960 – 1980-luvulla valmistuneissa pientaloissa ilmanvaihto on joko painovoimainen tai koneellinen poistoilmanvaihto, jossa korvausilma on tullut seinärakenteiden läpi. Tämä tietysti osaltaan lisää valesokkelin aiheuttamia ongelmia, kun mahdollisesti mikrobeilla kyllästetty ilma tulee seinän läpi huoneisiin.

Valesokkelin korjauksessa taas olennainen asia on rakenteiden tiivistäminen, sillä jos ilmanvaihdolle ei tehdä mitään, aiheutuu uusi ongelma: ilmaa ei tule mistään sisään. Tämän takia valesokkelin korjauksessa olisi olennaista lisätä kaikkiin huoneisiin lämpötilan mukaan säätyvät korvausilmaventtiilit. Tällöin ilmanvaihto toimii oikein eli huoneisiin tulee puhdasta ulkoilmaa oikea määrä ja ilmanvaihto poistaa oikean määrän ilmaa pois huoneistosta.

Ohjearvona korvausilmaventtiilien osalta on, että niitä tulisi olla 1kpl/20m2 tarkemmin korvausilmaventtiileistä voit lukea korvausilmaventtiilien asennus sivultamme.

Homepölysiivous

Kolmas huomioitava asia valesokkelin korjauksessa on korjauksen jälkeinen siivous. Normaalin remontin loppusiivouksen lisäksi valesokkelikorjauksissa tulisi tehdä myös homepölysiivous, johon on Työterveyslaitoksen ohjeistus ”Ohje siivoukseen ja irtaimiston puhdistukseen kosteus- ja homevauriokorjausten jälkeen”

Ajatuksena homepölysiivouksessa on, että remontoidut tilat siivotaan erittäin tarkasti ja järjestelmällisesti edeten siivouksessa huone kerrallaan aina ylhäältä alaspäin vaihtaen aina tilan siivouksen jälkeen puhtaat mikrokuituliinat ja puhdistaen siivousvälineet lian siirtymisen estämiseksi.

Tällä tavoin toteutettuna homepölysiivous viimeistelee onnistuneen valesokkelin korjauksen, ja sinun on turvallista palata asumaan kotiisi.

Mikäli irtaimisto ja huonekalut ovat altistuneet homeille niin myös irtaimisto tulisi puhdistaa, mutta tässä kannattaa kääntyä siivousalan yritysten puoleen. Heillä on puhdistuslinjasto näiden puhdistamista varten.

Märkätilat

Neljäs usein esiin tuleva asia valesokkelin korjauksissa on kysymys siitä, tulisiko ulkoseinää vasten olevat märkätilat remontoida? Sama valesokkelirakennehan jatkuu myös ulkoseinällä olevan märkätilan kohdalla, jolloin siinäkin seinärakenteessa on samat rakenteelliset ongelmat.

Märkätilojen remontointi kuitenkin kasvattaa selvästi remontin kokonaiskustannuksia ja märkätilat on myös mahdollisesti uusittu lähivuosina, jolloin niiden muu tekninen käyttöikä riittäisi vielä vuosiksi eteenpäin.

Näissä tilanteissa usein ajatellaan, että märkätilan vedeneriste toimii samalla tiivisteenä, jolloin märkätilan alueelta ei tule samanlailla ongelmia sisäilmaan, vaikka valesokkelirakenteessa olisikin jotain pieniä vaurioita. Tämän takia monesti märkätilat rajataan korjauksen ulkopuolelle ja näiden osalta valesokkelin korjausta siirretään siihen hetkeen, kun märkätilat muutenkin tultaisiin remontoimaan, jolloin valesokkelin korjaus tältä märkätilan muutaman metrin matkalta ei ole enää iso kustannuserä.

Mikäli valesokkelin kunto märkätilan kohdalla epäilyttää niin sitä voidaan tutkia myös esimerkiksi saunan kohdalta ottamalla materiaalinäyte paneelien takaa ulkoseinästä tai tekemällä ulkokautta koeavaus seinään, jolloin valesokkelirakenteesta voidaan ottaa materiaalinäyte ja mitata puun kosteutta.

Alapohjan alta lähtevät kantavat väliseinärakenteet

Pientaloissa, joissa on valesokkeli, on välillä tehty myös kantavia väliseiniä vastaavalla tyylillä. Eli kantavien väliseinien alajuoksut lähtevät alapohjalaatan alta suoraan perustusten päältä. Väliseinärakenteiden osalta kannattaa usein valesokkelin korjausta suunnitellessa tarkastaa myös vähintään rakennekuvista, että miten kantavat väliseinät on toteutettu. Näihin voidaan toteuttaa vastaavan tyyppisiä kengityskorjauksia kuin ulkoseinille. Tosin kustannukset näissä ovat onneksi pienemmät, sillä korjaus on yksinkertaisempi toteuttaa.

Huoneistojen väliset seinät

Jos valesokkelin korjausta suunnitellaan pari- tai rivitaloon niin näissä kannattaa huomioida myös huoneistojen väliset seinärakenteet, jotka on voitu toteuttaa vastaavan tyylisesti niin, että runkorakenteet lähtevät alapohjalaatan alta suoraan perustuksista. Lisäksi jos talo on rakennettu rinteeseen niin huoneistojen välisissä seinärakenteissa on usein eritasoratkaisuja, jotka ovat myös toteutettu kosteusteknisesti heikolla tavalla ja saattavat vaatia korjausta.

Eli myös nämä rakenteet kannattaa tarkastaa pari- ja rivitaloissa vähintään rakennesuunnitelmien osalta sekä tarvittaessa tehdä tarkentavia rakenneavauksia.

Kaipaatko apua vasokkelikorjauksen sisällön tai hinnan kanssa?

Varaa etäpalaveriaika tai ilmainen suunnittelukäynti paikan päällä niin voimme käydä yhdessä läpi mieltäsi askarruttavat kysymykset

Miten valesokkelin korjaus etenee?

Nyt kun on käyty läpi valesokkelin vaurioita ja korjauksen toteutus niin käydään vielä läpi koko valesokkelin korjausprosessi eli tutkimukset, suunnittelu ja itse korjaustyö.

Tutkimukset

Usein valesokkelin korjauksen tarve nousee esiin joko sitä kautta, että asukkaalla/asukkailla on epäilys sisäilmaongelmista tai sitten lähdetään vain suoraan tutkimaan valesokkelia, koska se tiedostetaan riskirakenteeksi, jolle halutaan lähteä tekemään korjauksia ennen kuin ongelmat realisoituvat pahemmin.

Varhaisen vaiheen tutkimuksena käytetään usein homekoiria tai sisäilmatutkimusta. Homekoiratutkimuksella saadaan usein hyvin selville se, mistä mikrobeita pääsee sisäilmaan ja jos ne antavat ulkoseinille merkkauksia niin usein ne toimivat indikaationa, että ulkoseinissä voi olla jotain ongelmia. Sisäilmatutkimuksessa taas selvitetään sisäilman laatua, jolloin jos sisäilmassa havaitaan ongelmia ja rakennesuunnitelmien perusteella kohteessa on valesokkelirakenne, niin usein päädytään siihen, että valesokkelia halutaan tutkia tarkemmin.

Varsinaiset valesokkelin tutkimukset perustuvat rakenneavauksiin, jossa ulkoseinärakenteisiin avataan noin 20×20 kokoisia aukkoja, joista voidaan ottaa rakennenäytteitä villa- ja tuulensuojaeristeistä sekä alajuoksupuusta. Samalla mitataan myös alajuoksupuun kosteusprosentti.

Rakennenäytteille tehdään mikrobiviljely laboratoriossa, josta saadaan selville mahdolliset mikrobilajikkeet ja niiden määrät. Näin saadaan selville, onko rakenteessa terveydelle haitallisia mikrobeita ja näiden määrä.

Puun kosteusprosentti taas kertoo paljon siitä, mikä on valesokkelirakenteen kosteustilanne. Mikäli alajuoksupuun kosteus on yli 20 p% (painoprosenttia) on valesokkelin korjaus yleensä järkevä vaihtoehto. Mikäli alajuoksupuun kosteus on alle 18 p% voidaan harkita myös kevyempiä korjausmenetelmiä, kuten tiivistystä.

Suunnittelu

Seuraava vaihe valesokkelin korjauksessa on suunnittelu. Suunnittelun lähtötietoina käytetään mahdollisia tehtyjä tutkimuksia ja asukkaiden havaintoja.

Valesokkelin korjaus voidaan suunnitella myös ilman rakennetutkimuksia, jos rakenteista on saatavilla hyvät vanhat rakennesuunnitelmat ja korjaustyön aikana ollaan valmiita mahdollisesti päivittämään suunnitelmia, mikäli rakenteissa havaitaankin poikkeamia vanhoihin suunnitelmiin verrattuna.

Suunnitelmat valesokkelin korjaukseen ovat yleensä aika yksinkertaiset eli käytetään hyväksi havaittuja korjausmenetelmiä eikä lähdetä keksimään pyörää uudelleen.
Tarvittavia suunnitelmia ovat rakenneleikkauskuvat korjattavasta valesokkelirakenteesta sekä rakennedetaljit liitoskohdista kuten höyrynsulun liitoksesta ikkunoihin, oviin, seinän- ja lattian liitos sekä pistorasioiden tiivistysdetaljit. Piirustuksia täydennetään usein vielä korjaustyöselostuksella, jossa on otettu tarkemmin kantaa työn toteutukseen.

Suunnitelmat voi tilata korjaussuunnitteluun erikoistuneelta suunnittelutoimistolta tai jos haluat päästä koko hankkeessa helpolla niin meillä on tarjolla kustannustehokas ”avaimet käteen” paketti, jossa vastaamme sekä suunnittelusta että toteutuksesta. Tällöin kustannukset koko korjaukselle ovat tiedossa jo etukäteen, eikä sinun tarvitse arvuutella koko projektin kustannuksia.

Korjaustyö

Suunnitelmien valmistumisen ja rakennusluvan saamisen jälkeen käynnistyy varsinainen valesokkelin korjaustyö.

Tässä ensimmäisenä vaiheena on vastaavan työnjohtajan hyväksyttäminen rakennusvalvonnassa ja aloitusilmoitus tai aloituskokous. Hoidamme kaikki rakennuslupaan liittyvät työt urakkaan kuuluvana.

Korjaustyötä on jo esitelty kattavasti aiemmin tällä sivulla, joten tässä on vain lyhyt tiivistelmä korjaustyön etenemisestä

 • Suojaus- ja osastointityöt
 • Purkutyöt
 • Valesokkelin korjaus
 • Rakennusvalvonnan rakennekatselmus
 • Tuulensuojalevytysten ja lämmöneristyksen asennus
 • Höyrynsulun asentaminen ja tiivistykset
 • Merkkiainekoe
 • Seinien levytykset
 • Seinien tasoitus ja maalaus
 • Listoitustyöt
 • LVIS-tekniikan takaisin asennus
 • Loppusiivous
 • Homepölysiivous
 • Rakennusvalvonnan loppukatselmus

Rakennuslupa valesokkelin korjaukselle?

Yksi kysymys mikä nousee usein esille valesokkelin korjauksen yhteydessä, on että tarvitseeko valesokkelin korjaus rakennuslupaa?

Lähtökohtaisesti valesokkelin korjaus vaatii rakennusluvan, koska maankäyttö- ja rakennuslain MRL 18 luvun mukaisesti rakennuslupa vaaditaan kaikkeen rakentamiseen sekä korjauksiin, joilla on merkitystä käyttäjien terveellisyyteen tai turvallisuuteen.

Lisäksi valesokkelirakenteet ovat kantavia rakenteita, joita muutetaan korjauksen yhteydessä. Eli valesokkelin korjauksessa täyttyy kaksi eri edellytystä, joiden takia rakennuslupa tulisi hakea.

Rakennusluvan osalta rakennusvalvonta voi kuitenkin käyttää omaa harkintaansa ja välillä esimerkiksi Helsingissä on riittänyt kevyempi Z-lausunto ja jossain pienissä korjauksissa rakennusvalvonta on todennut, että korjaus ei tarvitse lupaa. Olennaista kuitenkin sinun kannaltasi on se, että projektin yhteydessä otetaan yhteyttä rakennusvalvontaan ja tiedustellaan, mikä on rakennusvalvonnan kanta korjausprojektiisi.

Jos tilaat suunnittelun meidän kauttamme, hoidamme tarvittavat selvitykset rakennusluvan osalta rakennusvalvonnan kanssa.

Valesokkelin korjauksen hinta

Seuraavaksi siirrytään ehkä siihen kiinnostavimpaan kysymykseen eli mitä valesokkelin korjaus maksaa?

Helpoiten tähän kysymykseen saat selvyyden verkkokauppamme hintalaskurilla, jossa voit itse tehdä haluamasi valinnat ja vertailla miten eri vaihtoehdot vaikuttavat korjauksen hintaan.

 • Hintaan vaikuttavia tekijöitä on:Tarvitaanko suunnitelmia
 • Ulkoseinärunkosi paksuus
 • Valesokkelin korjausmenetelmä
 • Uusi lämmöneristemateriaali
 • Lattian ja seinän liitoksen tiivistystapa
 • Merkkiainekoe
 • Onko seinillä lämmityspattereita
 • Muut mahdolliset korjaustarpeet asunnossasi

Valesokkelin korjauksen kesto

Omakotitalossa valesokkeli korjauksen kesto on yleensä 8 – 10 viikkoa riippuen talosi koosta.

Rivitalo- tai paritalohuoneistoissa korjauksen kesto on yleensä 8 viikkoa / huoneisto ja samaan aikaan voidaan korjata useampia huoneistoja.

Jos haluat valesokkelin korjauksen vain yksittäiselle seinälle/seinille niin korjauksen kesto on yleensä 2 – 4 viikkoa riippuen korjattavan seinän pituudesta.

Valesokkelin korjaus – Omilla suunnitelmilla vai ”avaimet käteen”

Valesokkelin korjausprojektiin lähdettäessä ensimmäisiä esiin nousevia kysymyksiä on, että teettäisitkö suunnitelmat itse vai otatko suunnittelun ja toteutuksen käsittävän avaimet käteen paketin.

Molemmissa vaihtoehdoissa on omat hyvät ja huonot puolensa, joita on listattu alla olevaan taulukkoon.

Teetän itse suunnitelmat Avaimet käteen paketti
Projektin hinta Korjausprojektin hinta selviää vasta suunnitelmien ja tarjousten kysymisen jälkeen Koko projektin hinta tiedossa heti
Vastuu suunni­telmista Tilaaja vastaa suunnitelmista Verkkoremontti Oy vastaa suunnitelmista
Projektin kesto Suunnittelijoiden kilpailutus
Suunnittelutyöt
Urakoitsijoiden kilpailutus
Korjausurakka
Suunnittelutyöt
Korjausurakka
Kokonais­kustannuk­set Voi olla edullisempi tai kalliimpi kuin avaimet käteen paketti Tutkimusten mukaan edullisempi kuin perinteinen suunnittelutyön ja korjausurakan tilaaminen erikseen

Taulukosta saa hieman osviittaa siitä, miten nämä kaksi tyypillisintä tapaa toteuttaa valesokkelin korjausurakka eroavat toisistaan.

Isoimmat eroavaisuudet tulevat siis siitä, että teettämällä itse suunnitelmat ei korjaushankkeen kustannukset ole tiedossa etukäteen vaan selviävät vasta, kun varsinaisesta korjaustyöstä saadaan urakkatarjoukset. Suunnittelun ja toteutuksen käsittävässä kokonaispaketissa taas kustannukset ovat tiedossa etukäteen.

Koska et todennäköisesti ole rakennusalan ammattilainen niin myös se, että teettämällä itse suunnitelmat olet näistä vastuussa, on usein ikävä yllätys. Eli mahdolliset puutteet ja virheet suunnitelmissa, jotka vaativat lisäyksiä suunnitelmiin, ovat automaattisesti lisätöitä urakoitsijalle.

Mikäli taas olet tilannut suunnittelun ja toteutuksen käsittävän kokonaisurakan niin suunnitelmat ovat toteuttajan vastuulla, jolloin lisätöille ei synny lisähintaa, jos korjauksen laajuus muutu.

Kolmas eroavaisuus on projektin kestossa, joka on pidempi, kun lähdetään ensin hakemaan suunnittelijoita, tehdään suunnitelmat ja sen jälkeen vasta päästään kilpailuttamaan itse korjausurakkaa, jonka jälkeen päästään vasta itse korjausurakan kimppuun.

Suunnittelun ja toteutuksen käsittävällä kokonaispaketilla taas koko projekti saadaan vietyä nopeasti läpi, kun suunnittelu saadaan sopimuksen solmimisen jälkeen heti käyntiin, minkä jälkeen itse korjausurakka saadaan aikataulutettua alkamaan heti rakennusluvan myöntämisen jälkeen.

Kokonaiskustannusten osalta suunnitelmien ja toteutuksen teettäminen erikseen tarjoaa enemmän vaihtoehtoja. Jos suunnittelukustannukset ovat kohtuulliset ja suunnitelmista saadaan tehtyä kustannustehokkaat, voidaan urakkakilpailutuksella saada markkinatilanteesta riippuen kokonaiskustannukset alemmas kuin suunnittelun ja toteutuksen käsittävällä kokonaispaketilla.

Suunnittelun ja toteutuksen käsittävä kokonaisurakka soveltuu kuitenkin hyvin pieniin ja keskisuuriin samankaltaisena toistuviin hankkeisiin. Tutkimusten mukaan kustannussäästö on yleensä noin 10 prosentin luokkaa verrattuna suunnitelmien ja toteutuksen hankkimiseen erikseen, koska suunnittelun ja toteutuksen käsittävässä kokonaisurakassa pystytään hyödyntämään hyväksi ja edulliseksi todettuja rakenneratkaisuja ja toistamaan samoja ratkaisuja useissa urakoissa. Tällöin sen sijaan, että keksittäisiin joka kerta suunnitelmat samanlaisen valesokkelirakenteen korjaamiseksi, saadaankin toistettua hyviä toimivia suunnitelmia ja toteutusratkaisuja, jotka urakoitsijan työntekijät osaavat toteuttaa nopeasti ja kustannustehokkaasti. Eli käytännössä päästään eroon rakennusalan tuottavuuden kompastuskivestä, jossa aina tehdään uniikkeja ratkaisuja saman ongelman ratkaisemiseksi.

Mitä onnistunut valesokkelin korjaus vaatii?

Käydään seuraavaksi vielä läpi mitkä ovat onnistuneen valesokkelin korjauksen kulmakivet eli mitä kannattaa huomioida erityisesti, kun lähdetään korjaushankkeeseen.

Hyvät suunnitelmat

Ensimmäisenä ja koko urakkaa määrittelevänä tekijänä on tietysti hyvät suunnitelmat työlle. Olennaista suunnittelussa on kiinnittää huomiota erityisesti korjausmenetelmään ja laajuuteen eli usein ei ole järkevää lähteä tekemään minimisuunnitelmia, jossa avataan vain seinän alaosa tai ei kiinnitetä huomiota rakenteiden tiivistyksiin riittävästi.

Tällä sivulla on esitelty suhteellisen kattavasti huomioon otettavia asioita, jotka kannattaa tarkastaa suunnitelmista tai ainakin tiedostaa, että ottaa tietoisen riskin, jos jättää jotain tekemättä.

Merkkiainekoe

Toinen onnistuneita valesokkelin korjausprojekteja yhdistävä tekijä on merkkiainekokeen teettäminen. Yleensä jo pelkästään se, että otetaan pöydälle ajatus siitä, että merkkiainekoe halutaan teettää, aiheuttaa sen, että suunnitelmissa kiinnitetään huomiota siihen, että rakenteet suunnitellaan tiiviiksi ja kestämään aikaa.

Samalla se antaa tietysti myös tekijöille signaalin, että höyrynsulkujen tiiveys otetaan projektissa tosissaan.

Me emme tee valesokkelin korjausprojekteja, joissa ei tehdä merkkiainekoetta.

Kokenut vastaava työnjohtaja

Kolmas onnistuneen valesokkelin korjauksen edellytys on, että urakoitsijalla on johtamassa projektia sellainen vastaava työnjohtaja, jolla on kokemusta valesokkelirakenteiden korjauksesta.

Vastaava työnjohtaja on vastuussa työmaan johtamisesta ja valvonnasta viime kädessä, jolloin on olennaista, että hänellä on kokemusta vastaavan tyyppisistä töistä, jotta hän osaa kiinnittää huomiota oikeisiin asioihin projektissa ja puuttuu tarvittaessa ongelmakohtiin.

Meidän vastaavana työnjohtajana toimii toimitusjohtaja Theo Raukomaa, joka on tehnyt valesokkelin korjauksia vuodesta 2013 yli 130 asuntoon.

Osaavat ja tarkat työntekijät

Neljäs olennainen osa onnistumisessa on, että itse toteuttajat ovat osaavia ja tarkkoja työssään. Valesokkelin korjaus vaatii tekijöiltä niin rakennusteknistä osaamista kuin tarkkuutta etenkin puhdistus- ja tiivistystöiden osalta, jotta työ toteutetaan suunnitelmien mukaan, ja lopulta tekijät kuitenkin tekevät päivittäiset pienet päätökset ja ratkaisut.

Valvonta

Viides yhdistävä tekijä onnistuneissa valesokkelin korjauksissa on valesokkelirakenteisiin perehtynyt valvoja. Vaikka valvonnan suhteen rakennusalan sopimuksissa lukeekin, että valvonta ei poista urakoitsijan vastuuta niin usein ylimääräinen silmäpari työmaalla ei kuitenkaan ole pahitteeksi. Samalla osaava valvoja tuo omaa näkemystään projektille ja pystyy tarvittaessa havaitsemaan, jos työsuorituksessa on puutteita tai virheitä, joita urakoitsija ei ole itse huomannut.

Sinun valesokkelin korjausprojekti käyntiin?

Jos sinulla on omakotitalo tai edustat pientä 2 – 6 asunnon taloyhtiötä niin lähdemme mielellämme toteuttamaan sinun valesokkelin korjausprojektiasi.

Jos sinulla on valmiit suunnitelmat olemassa, annamme sinulle mielellämme tarjouksen suunnitelmiesi mukaisesta korjausprojektista.

Jos taas kaipaat kokonaistoteutusta, niin annamme mielellämme sinulle tarjouksen suunnittelun ja toteutuksen käsittävästä ”avaimet käteen” paketista.

Innokkaille verkko-ostajille meillä on tarjolla myös verkkokauppa, jossa voit suoraan laskea hinnan omalle valesokkelin korjausprojektillesi ja tilata koko projektin netistä.

Alkuun meidän kanssamme pääset varaamalla ilmaisen suunnittelukäynnin, etäpalaveriajan, jättämällä tarjouspyynnön tai ottamalla yhteyttä WhatsAppilla tai puhelimitse.

Usein kysyttyjä kysymyksiä valesokkelin korjauksesta

Milloin voitte aloittaa remontin?

Jos tilaat ”avaimet käteen” valesokkelin korjaushankkeen niin suunnittelutyöt voidaan aloittaa yleensä noin 2 viikon kuluttua tilauksesta ja varsinainen korjaustyö toteutetaan heti, kun rakennuslupa on lainvoimainen tai silloin kun sinulle parhaiten sopii. Jos sinulla on jo valmiit suunnitelmat ja rakennuslupa, voimme aloittaa korjausurakan noin 2 – 4 viikon kuluttua tilauksesta.

Parhaiten apuja saat ottamalla meihin yhteyttä. Voimme käydä läpi hankettasi joko etäpalaverissa tai paikan päällä suunnittelukäynnillä.

Sivustollemme on myös kasattu kattavasti tietoa valesokkelien korjauksesta, mikä toivottavasti auttaa sinua pääsemään eteenpäin pohdinnoissasi oikeasta valesokkelin korjaustavasta.

Taloyhtiön valesokkelin korjauksessa itse korjaustyö on vastaava kuin omakotitalojenkin valesokkelikorjauksessa, mutta iso ero tulee siitä, että niin hallitus kuin osakkaatkin tulee pitää kartalla siitä, miten hanke etenee.

Ensimmäisenä vaiheena on yleensä, että hallitus tai isännöitsijä ottaa meihin yhteyttä ja pyytää korjaustyölle tarjousta tai jos olette käyneet jo hintalaskurilla kustannukset läpi niin voidaan edetä suoraan kohti urakkaneuvotteluja, joissa käydään vielä tarkasti työn sisältö läpi.

Tämän jälkeen on usein järkevää pitää osakasinfo, jossa käydään kaikille osakkaille läpi tulevan korjaushankkeen eteneminen, sen aikataulut ja miten korjaus vaikuttaa osakkaisiin.

Mikäli valesokkelin korjaus toteutetaan koko huoneistoon, asuminen korjausurakan aikana ei ole mahdollista.

Jos tilaat pelkästään yksittäiseen seinään/seiniin korjauksen niin asuminen on mahdollista, kun osastoimme korjausalueen erilleen muusta huoneistoista.

Kovapintaiset huonekalut kuten pöydät ja hyllyt saadaan puhdistettua homepölysiivouksen yhteydessä, jos ne on jätetty huoneistoon.

Tekstiilipintaiset huonekalut kuten sängyt ja sohvat vaativat erikoispuhdistusta, jonka osalta kannattaa olla yhteydessä homepölysiivouksiin erikoistuneisiin siivousliikkeisiin, joilla on puhdistuslinjasto ja kysellä pystyvätkö he puhdistamaan ne. Usein homeen haju on kuitenkin niin pinttynyt, että ainoa ratkaisu on hankkia uudet.

Vaatteet ja liinavaatteet saa yleensä puhdistettua pesemällä. Samoin muun irtaimiston voi yleensä puhdistaa joko itse tai toimittaa homepölyihin erikoistuneelle siivousliikkelle puhdistettavaksi puhdistuslinjastolla.

Periaatteessa vain vaurioituneiden valesokkelirakenteiden korjaus riittää, mutta ongelmaksi tulee usein se, että valesokkelirakenteen kuntoa ei voida tutkia kuin paikoittain, jolloin tiedetään näytteenottopaikan kohdalta valesokkelin kunto, mutta ei esim. minkä kuntoinen on valesokkeli kahden metrin päässä näytteenottopaikasta. Lisäksi asuntokauppatilanteissa voi olla haastavaa myydä vain osittain korjattua valesokkelitaloa, kun ostajat kuitenkin tiedostavat, että talossa on riskirakenne, joka on mahdollisesti vaurioitunut. Muutoin mitään estettä osittaiselle korjaamiselle ei ole ja välillä se voikin olla ihan järkevä ratkaisu. Jos on tiedossa esimerkiksi, että toiselle puolelle rakennusta on tullut selvästi enemmän kosteusrasitusta, jolloin on todennäköistä, että sen puolen valesokkelirakenne on vaurioitunut, mutta toinen puoli voi olla ihan kunnossa.

Salaojaremontti ja ulkopuolisen vedeneristyksen korjaus liittyy usein valesokkeliremonttiin, koska ulkopuolinen kosteusrasitus on käytännössä aina synnyttänyt ongelmat valesokkeliin.

Usein on järkevää aikatauluttaa salaojaremontti tehtäväksi joko samoihin aikoihin valesokkelin korjauksen kanssa tai ainakin lähivuosina, jos salaojaremontin tekeminen ei ole mahdollista samalla kertaa.

Käytännössä korjattu valesokkelirakenne kestää hyvin ulkopuolista kosteusrasitusta, joten rakenteet eivät enää uudelleen vaurioidu, mutta rakennuksen kokonaistoimivuuden kannalta on kuitenkin tärkeä huolehtia myös ulkopuolisen kosteusrasituksen pienentämisestä ja teettää salaojaremontti.

Voimme tarvittaessa antaa tarjouksen myös salaojaremontin tekemisestä valesokkelin korjauksen yhteydessä tai voit kysyä tarjousta maanrakennusliikkeiltä.

Valesokkelin korjaus onnistuu koko toimialueellamme, joka on Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Nurmijärvi, Hyvinkää, Riihimäki, Hämeenlinna, Hattula ja Janakkala.
Shopping Cart