fbpx
Verkkoremontti

Tilaus- ja sopimusehdot

Alta löydät tilaus- ja sopimusehdot sekä kuluttajille että taloyhtiöille ja yrityksille. Sopimusehtomme perustuvat rakennusalalla yleisesti käytössä oleviin sopimusehtoihin, joihin on tehty muutamia muutoksia, sillä olemme verkkokauppa. Meillä on oikeus tehdä muutoksia sopimusehtoihin. Sopimusehdot päivitetty 7.9.2023. 

Sopimusehdot kuluttajille 

Sopimusehtomme perustuvat kuluttaja-asiamiehen tarkastamiin rakennusalan yleisiin kuluttajasopimusehtoihin joihin on tehty pari muutosta, koska olemme verkkokauppa. Tällöin sinä saat esimerkiksi peruutusoikeuden toisin kuin normaalisti remonttia ostaessasi. 

Alle 10 000€ remonttien sopimusehdot

Alle 10 000€ arvoisissa remonteissa noudatetaan rakennusalan erikoistöitä koskevia kuluttajasopimusehtoja REYS-8 1995, joihin on tehty alla olevat muutokset koskien tilaamista, hinnoittelua, peruutusoikeutta, urakkasopimuksen syntymistä, urakkahinnan muuttamista, hintojen voimassaoloa, materiaalien hankintaa, viestintää ja vakuutuksia.

Muutoksilla on pyritty tarkentamaan sinun kanssasi tapahtuvaa toimintaa, jotta huomioidaan lisääntyneet oikeutesi kuluttajana, kun kyseessä on etämyynti sekä tarkentamaan toimintatapoja, jotta toimintatavat olisi mahdollisimman selkeät jo ennen töihin ryhtymistä.

Yli 10 000€ remonttien sopimusehdot

Yli 10 000€ arvoisissa remonteissa noudatetaan rakennusalan yleisiä kuluttajasopimusehtoja REYS-8 1995, joihin on tehty alla olevat muutokset koskien tilaamista, hinnoittelua, peruutusoikeutta, urakkasopimuksen syntymistä, urakkahinnan muuttamista, hintojen voimassaoloa, materiaalien hankintaa, viestintää ja vakuutuksia.

Muutoksilla on pyritty tarkentamaan sinun kanssasi tapahtuvaa toimintaa, jotta huomioidaan lisääntyneet oikeutesi kuluttajana, kun kyseessä on etämyynti sekä tarkentamaan toimintatapoja, jotta toimintatavat olisi mahdollisimman selkeät jo ennen töihin ryhtymistä.

Insinööripalvelujen sopimusehdot

Kartoitusten, suunnitelmien, lausuntojen ja muiden vastaavien konsultaatiopalvelujen osalta noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE2013, joihin on tehty alla olevat muutokset koskien tilaamista, hinnoittelua, peruutusoikeutta, urakkasopimuksen syntymistä, urakkahinnan muuttamista, hintojen voimassaoloa,  viestintää, vakuutuksia ja laskutusta.

Muutoksilla on pyritty tarkentamaan sinun kanssasi tapahtuvaa toimintaa, jotta huomioidaan lisääntyneet oikeutesi kuluttajana, kun kyseessä on etämyynti sekä tarkentamaan toimintatapoja, jotta toimintatavat olisi mahdollisimman selkeät jo ennen töihin ryhtymistä.

Tilaaminen

Palvelut tilataan verkkoremontti.fi sijaitsevasta verkkokaupasta lisäämällä ne ostoskoriin ja suorittamalla tilaus. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin tilausehtoihin.

Tilaus verkkokaupasta ei kuitenkaan ole varsinainen osapuolia sitova urakkasopimus vaan tilauksen jälkeen osapuolet käyvät vielä läpi tilauksen sisällön, jonka jälkeen tilauksesta muodostuu urakkasopimus. Katso kohdasta urakkasopimuksen syntyminen tarkemmat lisätiedot.

Palvelut ja palveluiden hinnat

Palveluiden hinnat on esitetty palvelujen tietojen yhteydessä. Palveluidemme hintaan sisältyy arvonlisävero. Veroerittely näkyy ostoskorissa ja tilausvahvistuksessa.

Peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa 14 vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksen saamisesta, mikäli remonttia tai muuta palvelua ei ole ehditty jo toteuttaa. Käyttääkseen peruutusoikeutta asiakkaan on yksiselitteisellä tavalla ilmoitettava Verkkoremontti Oy:lle, että hän käyttää peruutusoikeuttaan.

Peruutusoikeutta käyttäessään asiakkaalle ei tule mitään maksuja ja Verkkoremontti Oy palauttaa asiakkaan tekemät maksusuoritukset. Maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle.

Mikäli asiakkaan kanssa on sovittu, että remonttia tai palvelua aletaan toteuttaa jo ennen 14 vuorokauden peruutusajan umpeutumista vastaa asiakas jo toteutetuista remontti- tai palvelukustannuksista ja saa jo tehdyt työn tulokset käyttöönsä. Sopimukseksi aloittaa työn toteutus ennen 14 vuorokauden peruutusoikeuden kulumista katsotaan esimerkiksi, jos asiakas varaa remontin alkamaan alle 14 vuorokauden kuluttua tilauksesta tai jos asiakkaan kanssa kirjallisesti sovitaan, että palvelua aletaan toteuttaa ennen 14 vuorokauden kulumista umpeen.

Myyjän puolelta peruutusoikeus verkkotilauksille on 14 vuorokautta. Myyjän tyypillisiä peruutustilanteita ovat esimerkiksi asiakkaan ilmeinen maksukyvyttömyys tai järjestelmässä ollut hinnoittelu- tai muu virhe.

Urakkasopimuksen syntyminen

Kuluttajasopimusehdoista poiketen pelkkä Verkkoremontti Oy:n lähettämä tilausvahvistus ei muodosta urakkasopimusta osapuolten välille vaan urakkasopimus syntyy, kun osapuolet ovat yhdessä käyneet läpi tilauksen oikeellisuuden, jonka jälkeen osapuolet allekirjoittavat sopimuksen.

Pätevyysjärjestys urakkasopimusasiakirjoissa on:

 • Urakkasopimus
 • Urakkaneuvottelupöytäkirja
 • Tilausvahvistus
 • Tilaus
 • Nämä sopimusehdot
 • Verkkoremontti.fi sivustolla annetut palvelukuvaukset

Urakkahinta ja sen muuttaminen

Urakkahinta muodostuu verkkoremontti.fi sivuston laskurien muodostamasta hinnasta sekä mahdollisista verkkotilauksen jälkeen tehtävistä muutoksista.

Lopullinen urakkahinta määräytyy todellisten toteutuneiden pinta-alatietojen perusteella. Eli hintaa voidaan laskea tai nostaa urakkasopimuksen solmimisen jälkeen mikäli todelliset pinta-alat poikkeavat verkkokaupan laskureille annetuista määristä.

Lisä- ja muutostyöt

Mikäli urakassa tulee lisä- ja muutostöitä näistä sovitaan erikseen kirjallisesti ennen töiden toteuttamista. Työt hinnoitellaan ensisijaisesti verkkoremontti.fi sivuston laskureita käyttämällä. Mikäli tarvittava lisä- tai muutostyö on työ, jota ei löydy verkkokaupan laskureista lasketaan tästä erillinen urakkahinta tilaajalle.

Hintojen voimassaolo

Tilauksen hinta on tilaushetken verkkokaupan hintalaskurien antama hinta, eikä tässä ole indeksisidonnaisuuksia. Verkkokaupan hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Materiaalien hankinta

Mikäli asiakas haluaa tilata Verkkoremontti Oy:n kautta materiaaleja esimerkiksi valitsemalla verkkokaupassa vaihtoehdon ”Hankkikaa valitsemani materiaali”, on näiden materiaalien hinta asiakkaalle Verkkokauppa Oy:n käyttämien rautakauppojen (Stark, K-Rauta, Hartman) verkkokaupoista löytyvä hinta lisättynä 12% yleiskustannuslisällä.

Tähän hintaan sisältyy tarvittavat määrämittaukset kohteella, tarvikkeiden tilaus ja toimitus asiakkaalle.

Viestintä

Kaikki sopimuksellisesti sitova viestintä tilaajan ja Verkkoremontti Oy:n välillä käydään kirjallisesti käyttäen joko sähköpostia, tekstiviestiä tai Whatsapp viestintäsovellusta.

Vakuutukset

Verkkoremontti Oy:llä on toiminnanvastuuvakuutus Pohjola Vakuutus Oy:ssä, jossa maksimikorvaussumma on 1 000 000€.

Tilaaja vastaa oman kiinteistönsä tai osakehuoneistonsa vakuuttamisesta sekä mahdollisista remontin aikaisten riskilisien maksamisesta ja ilmoitusten tekemisestä vakuutusyhtiölle

Laskutus

Verkkoremontti Oy:llä on oikeus tarkastaa kuluttaja-asiakkaiden luottotiedot ennen urakkasopimusten solmimista kuluttaja-asiakkaiden kanssa.

Laskujen maksuehto on 7 päivää.

Mikäli urakka kestää yli viikon on Verkkoremontti Oy:llä oikeus veloittaa remontti maksuerissä, jotka vastaavat urakan edistymistä maksuerien maksuperusteista sovitaan erikseen. Mikäli maksuperusteista ei ole sovittu erikseen on maksuerät seuraavat

 • kun purkutyöt tehty 25% urakkasummasta
 • kun pohjatyöt (tasoitukset, runkorakenteet) tehty 30% urakkasummasta
 • kun urakka on valmis (urakka-alue luovutettu tilaajalle) 30% urakkasummasta
 • kun tilaaja on tarkastanut työsuorituksen ja mahdolliset virheet ja puutteet on korjattu 15% urakkasummasta

Sopimusehdot taloyhtiöille ja yrityksille

Sopimusehtomme perustuvat rakennusurakoiden yleisiin sopimusehtoihin joihin on tehty pari muutosta, koska olemme verkkokauppa, jolloin sinä saat esimerkiksi peruutusoikeuden toisin kuin normaalisti remonttia ostaessasi. 

Remonttien sopimusehdot

Remonteissa noudatetaan rakennusurakoiden yleisiä sopimusehtoja YSE98 joihin on tehty alla olevat muutokset koskien tilaamista, hinnoittelua, peruutusoikeutta, urakkasopimuksen syntymistä, urakkahinnan muuttamista, hintojen voimassaoloa, materiaalien hankintaa, viestintää ja vakuutuksia.

Muutoksilla on pyritty tarkentamaan sinun kanssasi tapahtuvaa toimintaa, jotta tavanomaisen urakkaneuvottelu ja urakkasopimusluonnosten muokkaus ja tarkastuskierrosten sijaan voitaisiin suoraan tehdä jämäkkä molemmille osapuolille reilu sopimus heti verkkotilauksen jälkeen.

Insinööripalvelujen sopimusehdot

Kartoitusten, suunnitelmien, lausuntojen ja muiden vastaavien konsultaatiopalvelujen osalta noudatetaan konsulttitoiminnan yleisiä sopimusehtoja KSE2013, joihin on tehty alla olevat muutokset koskien tilaamista, hinnoittelua, peruutusoikeutta, urakkasopimuksen syntymistä, urakkahinnan muuttamista, hintojen voimassaoloa,  viestintää, vakuutuksia ja laskutusta.

Muutoksilla on pyritty tarkentamaan sinun kanssasi tapahtuvaa toimintaa, jotta tavanomaisen urakkaneuvottelu ja urakkasopimusluonnosten muokkaus ja tarkastuskierrosten sijaan voitaisiin suoraan tehdä jämäkkä molemmille osapuolille reilu sopimus heti verkkotilauksen jälkeen.

Tilaaminen

Palvelut tilataan verkkoremontti.fi sijaitsevasta verkkokaupasta lisäämällä ne ostoskoriin ja suorittamalla tilaus. Tilatessasi verkkokaupasta sinun edellytetään tutustuneen ja sitoutuneen kulloinkin voimassa oleviin tilausehtoihin.

Tilaus verkkokaupasta ei kuitenkaan ole varsinainen osapuolia sitova urakkasopimus vaan tilauksen jälkeen osapuolet käyvät vielä läpi tilauksen sisällön, jonka jälkeen tilauksesta muodostuu urakkasopimus. Katso kohdasta urakkasopimuksen syntyminen tarkemmat lisätiedot.

Palvelut ja palveluiden hinnat

Palveluiden hinnat on esitetty palvelujen tietojen yhteydessä. Palveluidemme hintaan sisältyy arvonlisävero. Veroerittely näkyy ostoskorissa ja tilausvahvistuksessa.

Peruutusoikeus

Asiakkaalla on oikeus peruuttaa tilauksensa 14 vuorokauden kuluessa tilausvahvistuksen saamisesta, mikäli remonttia tai muuta palvelua ei ole ehditty jo toteuttaa. Käyttääkseen peruutusoikeutta asiakkaan on yksiselitteisellä tavalla ilmoitettava Verkkoremontti Oy:lle, että hän käyttää peruutusoikeuttaan.

Peruutusoikeutta käyttäessään asiakkaalle ei tule mitään maksuja ja Verkkoremontti Oy palauttaa asiakkaan tekemät maksusuoritukset. Maksunpalautus tehdään tilauksessa käytetylle maksutavalle.

Mikäli asiakkaan kanssa on sovittu, että remonttia tai palvelua aletaan toteuttaa jo ennen 14 vuorokauden peruutusajan umpeutumista vastaa asiakas jo toteutetuista remontti- tai palvelukustannuksista ja saa jo tehdyt työn tulokset käyttöönsä. Sopimukseksi aloittaa työn toteutus ennen 14 vuorokauden peruutusoikeuden kulumista katsotaan esimerkiksi jos asiakas varaa remontin alkamaan alle 14 vuorokauden kuluttua tilauksesta tai jos asiakkaan kanssa kirjallisesti sovitaan, että palvelua aletaan toteuttaa ennen 14 vuorokauden kulumista umpeen.

Myyjän puolelta peruutusoikeus verkkotilauksille on 14 vuorokautta. Myyjän tyypillisiä peruutustilanteita ovat esimerkiksi asiakkaan ilmeinen maksukyvyttömyys tai järjestelmässä ollut hinnoittelu tai muu virhe.

Urakkasopimuksen syntyminen

Kuluttajasopimusehdoista poiketen pelkkä Verkkoremontti Oy:n lähettämä tilausvahvistus ei muodosta urakkasopimusta osapuolten välille vaan urakkasopimus syntyy, kun osapuolet ovat yhdessä käyneet läpi tilauksen oikeellisuuden, jonka jälkeen osapuolet allekirjoittavat sopimuksen.

Pätevyysjärjestys urakkasopimusasiakirjoissa on:

 • Urakkasopimus
 • Urakkaneuvottelupöytäkirja
 • Tilausvahvistus
 • Tilaus
 • Nämä sopimusehdot
 • Verkkoremontti.fi sivustolla annetut palvelukuvaukset

Urakkahinta ja sen muuttaminen

Urakkahinta muodostuu verkkoremontti.fi sivuston laskurien muodostamasta hinnasta sekä mahdollisista verkkotilauksen jälkeen tehtävistä muutoksista.

Lopullinen urakkahinta määräytyy todellisten toteutuneiden pinta-alatietojen perusteella. Eli hintaa voidaan laskea tai nostaa urakkasopimuksen solmimisen jälkeen mikäli todelliset pinta-alat poikkeavat verkkokaupan laskureille annetuista määristä.

Lisä- ja muutostyöt

Mikäli urakassa tulee lisä- ja muutostöitä näistä sovitaan erikseen kirjallisesti ennen töiden toteuttamista. Työt hinnoitellaan ensisijaisesti verkkoremontti.fi sivuston laskureita käyttämällä. Mikäli tarvittava lisä- tai muutostyö on työ mitä ei löydy verkkokaupan laskureista lasketaan tästä erillinen urakkahinta tilaajalle.

Hintojen voimassaolo

Tilauksen hinta on tilaushetken verkkokaupan hintalaskurien antama hinta eikä tässä ole indeksisidonnaisuuksia. Verkkokaupan hinnat ovat voimassa toistaiseksi.

Materiaalien hankinta

Mikäli asiakas haluaa tilata Verkkoremontti Oy:n kautta materiaaleja esimerkiksi valitsemalla verkkokaupassa vaihtoehdon ”Hankkikaa valitsemani materiaali” on näiden materiaalien hinta asiakkaalle Verkkokauppa Oy:n käyttämien rautakauppojen (Stark, K-Rauta, Hartman) verkkokaupoista löytyvä hinta lisättynä 12% yleiskustannuslisällä.

Tähän hintaan sisältyy tarvittavat määrämittaukset kohteella, tarvikkeiden tilaus ja toimitus asiakkaalle.

Viestintä

Kaikki sopimuksellisesti sitova viestintä tilaajan ja Verkkoremontti Oy:n välillä käydään kirjallisesti käyttäen joko sähköpostia, tekstiviestiä tai Whatsapp viestintäsovellusta.

Poiketen rakennusurakoiden yleisistä sopimusehdoista mahdolliset pöytäkirjat katselmuksista ja työmaakokouksista on toimitettava viimeistään seuraavan arkipäivän kuluessa ja vastineet pöytäkirjan toimittamisesta seuraavan arkipäivän kuluessa.

Tämä muutos normaaliin 14 vuorokauden vastausaikaan johtuu siitä, että remonttimme etenevät niin nopeasti, että 14 vuorokautta vanhat pöytäkirjat eivät ole enää kuin vanhojen muistelemista varten.

Vakuutukset

Verkkoremontti Oy:llä on toiminnanvastuuvakuutus Pohjola Vakuutus Oy:ssä, jossa maksimikorvaussumma on 1 000 000€.

Tilaaja vastaa oman kiinteistönsä tai osakehuoneistonsa vakuuttamisesta sekä mahdollisista remontin aikaisten riskilisien maksamisesta ja ilmoitusten tekemisestä vakuutusyhtiölle

Laskutus

Verkkoremontti Oy:llä on oikeus tarkastaa asiakkaan luottotiedot ennen urakkasopimusten solmimista.

Laskujen maksuehto on 14 päivää.

Mikäli urakka kestää yli viikon on Verkkoremontti Oy:llä oikeus veloittaa remontti maksuerissä, jotka vastaavat urakan edistymistä maksuerien maksuperusteista sovitaan erikseen. Mikäli maksuperusteista ei ole sovittu erikseen on maksuerät seuraavat

 • kun purkutyöt tehty 25% urakkasummasta
 • kun pohjatyöt (tasoitukset, runkorakenteet) tehty 30% urakkasummasta
 • kun urakka von valmis (urakka-alue luovutettu tilaajalle) 30% urakkasummasta
 • kun tilaaja on tarkastanut työsuorituksen ja mahdolliset virheet ja puutteet on korjattu 15% urakkasummasta
Shopping Cart